Symud i'r prif gynnwys

Nid yw'r Llyfrgell bellach yn cynnig gwasanaeth ymchwil am dâl. Mae'r rhestr ganlynol o ymchwilwyr annibynnol wedi datgan eu bodlonrwydd i dderbyn comisiwn yn ymwneud ag ymchwil hanesyddol a hanes teulu mewn perthynas â Chymru. Nid yw'r ymchwilwyr annibynnol hyn wedi eu penodi gan y Llyfrgell ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw drefniadau a wneir rhyngoch chi a'r ymchwilydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig eich gwasanaeth fel ymchwilydd hanesyddol neu hanes teulu am dâl, llenwch y ffurflen 'cofrestru fel ymchwilydd' (Word doc) .

Dewiswch bwnc ymchwil o'r rhestr ganlynol, yna ceir rhestr o ymchwilwyr sy'n fodlon gwneud ymchwil yn y maes hwnnw. Mae'r rhestr wedi ei drefnu yn nhrefn y wyddor.

(Gosodwch @ yn lle 'at' i ddanfon ebost)

 

Adysgrifo a chyfieithu cofnodion o'r Gymraeg

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 37 Gwaun-Miskin Road, Beddau, Pontypridd
Côd post: CF38 2AU
Rhif ffôn: 01443 203582
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan:

http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com


Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk
Cyfeiriad gwefan:www.westwalesancestors.co.uk

Archifau Ystadau

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 015588 242 154
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan:

www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Matthew Jones a Catherine Rees
Cyfeiriad: 22 Heol Fryn, Mochdre, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 5BD
Rhif ffôn: Matthew Jones 07719868212 Catherine Rees 07949849354
Cyfeiriad e-bost: crarchaeology at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.crarchaeology.co.uk

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558  Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Cyfreithiol

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad:Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558  Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com

 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Cyfrifiad

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan:  http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw:William Russell Jones
Cyfeiriad: 31 Heol y Plas, Cefn Mawr, Wrecsam
Côd post: LL14 3PP
Rhif ffôn: 01978 812074
Cyfeiriad e-bost: william510jones at btinternet.com

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: Mill Farm House, Abbey Road, Ewenny, Bro Morgannwg
Côd post: CF35 5BN
Rhif ffôn: 01656 768992 neu 078160873465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw: Susan McGuire
Cyfeiriad: 68 Gower Road, Townhill, Abertawe
Côd Post: SA1 6QX
Rhif ffôn: 07505088201
Cyferiad e-bost: 2838302 at gmail.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
 Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Susan Rainey
Cyfeiriad: 52 Home Farm Way, Parc Penllergaer, Abertawe
Côd post: SA4 9HF
Rhif ffôn: 01792 895 200 / 07870 706271
Cyfeiriad e-bost: enquiries at gowerancestry.com
Cyfeiriad gwefan: www.gowerancestry.com

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
Cyfeiriad gwefan: www.mywelshfamily.co.uk

 

Enw: Jennifer Robinson
Cyfeiriad: 46 Heol-y-Felin, Rhiwbina, Caerdydd
Côd post: CF14 6NT
Rhif ffôn:   02920 612093  
Ffôn symudol: 07811551470 
Cyfeiriad e-bost: welshroots2006 at aol.com
Cyfeiriad gwefan: 

http://myfamilytreeresearch.co.uk

 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan:

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: gill.thomas at whowhatwhereresearch.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Morwrol

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: gill.thomas at whowhatwhereresearch.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Plwyfol

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Maggi Blythin
Cyfeiriad: Y Fron, Abbey Road, Rhuddlan, Sir Ddinbych
Côd post: LL18 5RG
Rhif ffôn: 01745 591 281
Cyfeiriad e-bost: Blythin1 at aol.com
Cyfeiriad gwefan: www.thefamily-business.co.uk

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

Enw: William Russell Jones
Cyfeiriad: 31 Heol y Plas, Cefn Mawr, Wrecsam
Côd post: LL14 3PP
Rhif ffôn: 01978 812074
Cyfeiriad e-bost: wrjones at talktalk.net

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: Mill Farm House, Abbey Road, Ewenny, Bro Morgannwg
Côd post: CF35 5BN
Rhif ffôn: 01656 768992 neu 07816 873465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw:  Susan McGuire
Cyfeiriad:  68 Gower Road, Townhill, Abertawe
Côd Post: SA1 6QX
Rhif ffôn: 07505088201
Cyferiad e-bost: 2838302 at gmail.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan:

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: consultinggt at aol.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Profeb

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Rheilffyrdd

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cofnodion Troseddol

 

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Cylchgronau Cymru

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.westwalesancestors.co.uk

Hanes Lleol

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 015588 242 154
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Matthew Jones a Catherine Rees
Cyfeiriad: 22 Heol Fryn, Mochdre, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 5BD
Rhif ffôn: Matthew Jones 07719868212 Catherine Rees 07949849354
Cyfeiriad e-bost: crarchaeology at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.crarchaeology.co.uk

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw:  Susan McGuire
Cyfeiriad:  68 Gower Road, Townhill, Abertawe
Côd Post: SA1 6QX
Rhif ffôn: 07505088201
Cyferiad e-bost: 2838302 at gmail.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: gill.thomas at whowhatwhereresearch.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Hanes Militaraidd

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Geoffrey Simon Hicking
Cyfeiriad: Llys Gwyneth, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3NH
Rhif ffôn: 07895795960
Cyfeiriad e-bost: ghicking at yahoo.com

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Hanes Teulu yn Gyffredinol

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 37 Alan Road, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA19 6HU
Rhif ffôn: 015588 242 154
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Michael Jones
Cyfeiriad: 7 Clos Non, Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth
Côd post: SY23 3TJ
Rhif ffôn: 01970 624014
Cyfeiriad e-bost: mike.jones1935 @gmail.com

 

Enw: William Russell Jones
Cyfeiriad: 31 Heol y Plas, Cefn Mawr, Wrecsam
Côd post: LL14 3PP
Rhif ffôn: 01978 812074
Cyfeiriad e-bost: wrjones at talktalk.net

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw:  Susan McGuire
Cyfeiriad:  68 Gower Road, Townhill, Abertawe
Côd Post: SA1 6QX
Rhif ffôn: 07505088201
Cyferiad e-bost: 2838302 at gmail.com

 

Enw: Kay Morgan
Cyfeiriad: Anglia Research Services Ltd, Gordon House, 3-5 Leicester Street, Southport
Côd post: PR9 0ER
Rhif ffôn: 01704 518960 / 07891832356
Cyfeiriad e-bost: kay.morgan at angliaresearch.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.elissaonline.net

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Susan Rainey
Cyfeiriad: 52 Home Farm Way, Parc Penllergaer, Abertawe
Côd post: SA4 9HF
Rhif ffôn: 01792 895 200 / 07870 706271
Cyfeiriad e-bost: enquiries at gowerancestry.com
Cyfeiriad gwefan: www.gowerancestry.com

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: gill.thomas at whowhatwhereresearch.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Mapiau

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 4HD
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Matthew Jones a Catherine Rees
Cyfeiriad: 22 Heol Fryn, Mochdre, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 5BD
Rhif ffôn: Matthew Jones 07719868212 Catherine Rees 07949849354
Cyfeiriad e-bost: crarchaeology at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.crarchaeology.co.uk

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol:

Papurau Newydd

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

 

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com  

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
Cyfeiriad gwefan: www.mywelshfamily.co.uk

 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Ymchwil Cyffredinol

 

 

Enw: Rasma Bertz
Cyfeiriad: Brekilien, 7 Dan-y-Coed, Aberystwyth
Côd post: SY23 2HD
Rhif ffôn: 07871413488
Cyfeiriad e-bost: rasma22 at yahoo.co.uk
Cyfeiriad gwefan: quantumnorth.wordpress.com

 

Enw: Eilir Ann Daniels
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: welsh.ancestors at btinternet.com
Cyfeiriad gwefan: www.yourwelshancestors.com

Enw: Gregory Howes
Cyfeiriad: 6 Merchants Park, Penfro, Sir Benfro
Côd post: SA71 4HD
Rhif ffôn: 01646 563659
Cyfeiriad e-bost: g.howes2 at tiscali.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.welshfamilyhistory.co.uk

 

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

 

Enw: Michael Jones
Cyfeiriad: 7 Clos Non, Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth
Côd post: SY23 3TJ
Rhif ffôn: 01970 624 014
Cyfeiriad e-bost: mike.jones1935 at gmail.com

 

Enw: Elizabeth Khan
Cyfeiriad: 3328 34th Street, Boulder, CO, USA
Côd post: 80301
Rhif ffôn: 001-720-831-3616
Cyfeiriad e-bost: helpdesk at mygenealogist.com
Cyfeiriad gwefan: www.mygenealogist.com

 

Enw:  Susan McGuire
Cyfeiriad:  68 Gower Road, Townhill, Abertawe
Côd Post: SA1 6QX
Rhif ffôn: 07505088201
Cyferiad e-bost: 2838302 at gmail.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david5 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Susan Rainey
Cyfeiriad: 52 Home Farm Way, Parc Penllergaer, Abertawe
Côd post: SA4 9HF
Rhif ffôn: 01792 895 200 / 07870 706271
Cyfeiriad e-bost: enquiries at gowerancestry.com
Cyfeiriad gwefan: www.gowerancestry.com

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

 

Enw: Ian Richards
Cyfeiriad: Morawel, Bethania, Llanon
Côd post: SY23 5NL
Rhif ffôn: 01974 272182
Ffôn symudol: 07902209510
Cyfeiriad ebost: ianmrichards at hotmail.co.uk

 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Gill Smith
Cyfeiriad: Ochr y Bryn, Llanbedr DC, Rhuthun
Côd post: LL15 1YD
Rhif ffôn: 07516 023524
Cyfeiriad e-bost: gilliansmith2 at hotmail.co.uk

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk
Cyfeiriad gwefan: 

 

Enw: Gill Thomas
Cyfeiriad: 13 Weston Road, Chiswick, Llundain,
Côd post: W4 5NL
Rhif ffôn:   0208 994 8403 
Ffôn symudol: 07917 863794 
Cyfeiriad e-bost: gill.thomas at whowhatwhereresearch.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.whowhatwhereresearch.com

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com

Ymfudo a mewnfudo

Enw: Gwyn H Hughes
Cyfeiriad: 27 Cranford Crescent, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy
Côd post: LL28 4LN
Rhif ffôn: 01492 548680 neu 07786753050
Cyfeiriad e-bost: gwyn.hughes.63 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://hergestgenealogy.wordpress.com

 

Enw: John Graham Jones
Cyfeiriad: Prengwyn, 27 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion
Côd post: SY23 3BB
Rhif ffôn: 01970 626115
Cyfeiriad e-bost: j.87jones at btinternet.com

Enw: Joanna Masters
Cyfeiriad: 6 Kymin Terrace, Penarth
Côd post: CF64 1AP
Rhif ffôn: 07876 873 465
Cyfeiriad e-bost: joanna at familyhistorywales.com
Cyfeiriad gwefan: www.familyhistorywales.com

 

Enw: Keith Morris
Cyfeiriad: 51 Assheton Terrace, Caernarfon, Gwynedd
Côd post: LL55 2LD
Rhif ffôn: 01286 678813
Cyfeiriad e-bost: enquiries at segontium.com
Cyfeiriad gwefan: www.segontium.com

 

Enw: James L Phillips-Evans, LLB(Hons)
Cyfeiriad: Ty Beili Glas, Llanellen, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9HS
Rhif ffôn: 01792 897 763/07885 221 724
Cyfeiriad e-bost: Blorenge at btinternet.com

 

Enw: David Pilling
Cyfeiriad: Llwyn Gwyn, Saron, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA44 5EH
Rhif ffôn:   01559 371 558 
Ffôn symudol: 07775516563 
Cyfeiriad e-bost: pilling.david56 at gmail.com
Cyfeiriad gwefan: http://www.boltonandpilling.com/research

 

Enw: Mike Rees
Cyfeiriad: Can-y Gwynt, 19 Davis Avenue, Bryncethin, Bridgend
Côd post: CF32 9JJ
Rhif ffôn: 01656 724477 / 07403993599
Cyfeiriad e-bost: mywelshfamily at live.com
 

Enw: Sara Sheppard
Cyfeiriad: 2 Tremcelynog, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
Côd post: SA20 0NU
Rhif ffôn: 01550 760220
Cyfeiriad ebost: s.sheppard1001 at gmail.com

 

Enw: Dr Lisa Tallis
Cyfeiriad: 11 Queens Road, Criccieth, Gwynedd 
Côd post: LL52 0EG
Rhif ffôn: 01766 522578
Cyfeiriad e-bost: emailus at olion.co.uk

 

Enw: Mrs Heather Tomos BA(Anrh)
Cyfeiriad: Ffynnon-Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro
Côd post: SA41 3PL
Rhif ffôn: 01239 891393
Cyfeiriad e-bost: heathertomos at live.co.uk

 

Enw: Elaine Williams BA(Anrh), MA, LRPS
Cyfeiriad: Tan'rallt, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy
Côd post: LL22 9BU
Rhif ffôn: 01745 832195
Ffôn symudol: 07863962833
Cyfeiriad ebost: elainewilliamsresearch at yahoo.com