Symud i'r prif gynnwys

Chwilio'r mapiau degwm

Chwiliwch drwy'r casgliad mapiau degwm am ddim. Gallwch weld y rhestrau penu a'r mapiau ynghyd â map cyfansawdd o Gymru trwy'r mapiau degwm.

Chwilio mapiau degwm Cymru

Mynediad i'r mapiau degwm yn y Llyfrgell

Mae’r Llyfrgell yn cadw cyfres o fapiau degwm a rhestrau cysylltiol ar gyfer Cymru.

Mae’r holl fapiau degwm yn y Llyfrgell yn awr wedi eu catalogio a gellir eu canfod ar y Catalog. Mae enwau lleoedd yn nheitlau’r mapiau yn aml yn amrywio o’r sillafiad modern a gellir canfod y ffurfiau safonol trwy chwilio o dan bwnc.

Mae llungopïau o’r mapiau a’r atodlenni ar gael ar fynediad agored yn yr Ystafell Ddarllen. Nid yw’r rhai gwreiddiol fel arfer yn cael eu rhoi allan ac eithrio mewn achosion arbennig iawn (e.e. at bwrpas cyfreithiol) lle mae’n bwysig archwilio lliwiau neu luniad y map.

Mae cyfrol o fynegai mapiau sy’n dangos ffiniau'r ardaloedd degwm unigol hefyd ar gael yn yr Ystafell Ddarllen. Mae hwn wedi ei selio ar lungopi o Fynegai'r Arolwg Degwm (Index to Tithe Survey) yr Arolwg Ordnans gyda ffiniau’r ardaloedd degwm wedi eu hamlygu.

Am wybodaeth lawnach ymgynghorwch â’r llyfryddiaeth isod, yn arbennig Davies (1999), sy’n rhoi arweiniad cynhwysfawr i’r mapiau a’r atodlenni sy’n cael eu cadw yn y Llyfrgell.

Dolenni i adnoddau Mapiau Degwm allanol


Llyfryddiaeth

  • Robert Davies, The tithe maps of Wales (Aberystwyth, 1999)
  • Eric J Evans, Tithes; maps, apportionments and the 1836 Act, Revised Edition (Chichester, 1993).
  • Eric J Evans, The contentious tithe: the tithe problem and English agriculture, 1750-1850 (Llundain 1976).
  • Roger J P Kain & Hugh C Prince, The tithe surveys of England and Wales (Caergrawnt, 1985).
  • Roger J P Kain, An atlas and index of the tithe files of mid-nineteenth century England and Wales (Caergrawnt, 1986)
  • Roger J P Kain & Richard R Oliver, The tithe maps of England and Wales (Caergrawnt, 1995).
  • P W Millard, The law relating to tithes (3ydd argraffiad, Llundain, 1938).