Skip to main content

*Available in Welsh only.

A

YR ANGOR Papur bro Aberystwyth, Penparcau, Llanbadarn Fawr, Y Waunfawr, Comins Coch
Rhif 1 (Hyd. 1977) -
 
YR ANGOR Papur Cymry Glannau Mersi a Manceinion
Rhif 1 (Meh. 1979) -
 
YR ARWYDD Papur bro Cylch Mynydd Bodafon
Rhif 1 (Ion. 1983) -
 

B

Y BARCUD [Papur bro Tregaron a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1976) -
 
Y BEDOL Papur bro Rhuthun a'r cylch
Rhifyn cyflwyno (Rhag. 1977) -
 
Y BIGWN Papur bro Dinbych
Rhif 1 (Mawrth 1988) -
 
BLEWYN GLAS Papur newydd Bro Ddyfi
Rhif 1 (Maw. 1978) -
 

C/Ch

CARDI BACH Papur bro cylch Dyffryn Tâf
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 
Y CLAWDD

Papur bro Wrecsam a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1987) -
 

CLEBRAN Papur bro'r Preseli.
Rhif 1 (Rhagfyr 1974) -
 
CLOCHDAR

Papur bro Cwm Cynon
Rhif 1 (Rhag. 1987) -
 

CLONC

Papur bro ardal plwyfi Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwennog, Llanwnnen, Llanybydder a Phencarreg
Rhif 1 (Chwe. 1982) -
 

Safle ar y We: www.clonc.co.uk

CWLWM Papur bro Caerfyrddin.
Rhif 1 (Ebr. 1978) -
 
.CYLCH Papur bro Cymoedd Merthyr Tudful
Rhif 1 (Mai 2001) -
 

D/Dd

DAIL DYSYNNI [Papur bro Dyffryn Dysynni]
Rhif 1 (Ion. 1979) -
 
DAN Y LANDSKER

Papur bro de Sir Benfro.
Rhif 1 (Mawrth 2007)-
Cyhoeddir yn ddeufisol.
 

Y DINESYDD

Papur bro dinas Caerdydd a'r cylch
Rhif 1 (Ebr. 1973) -

Safle ar y We: http://www.dinesydd.com/

 

Y DDOLEN Papur bro cymoedd Ystwyth i Wyre
Rhif 1 (Medi 1978) -
 

E

ECO'R WYDDFA [Papur bro plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen]
Rhif 1 (Chwe. 1976) -
 

F/Ff

Y FAN A'R LLE Papur bro Aberhonddu a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1996) -
Cyhoeddir yn chwarterol fel atodiad i'r Brecon and Radnor Express
Y FFYNNON

 

Papur bro Eifionydd
Rhif 1 (Meh. 1976) -
 

G

Y GADLAS Papur y fro rhwng Conwy a Chlwyd
Rhif 1 (Ion. 1976) -
 
Y GAMBO Papur bro de orllewin Ceredigion
Rhif 1 (Tach. 1982) -
 
Y GARTHEN Papur bro Dyffryn Teifi
Rhif 1 (Mawrth 1981) - 39 (Ionawr 1985);
Rhif 1 (Mawrth 1989) -
 
Y GLANNAU Papur bro Glannau Clwyd a gwaelod y Dyffryn
Rhif 1 (Tach. 1982) -
 
GLO-MAN

Papur bro Dyffryn Aman
Rhif 1 (Medi 1977)
Gwefan: www.gloman.blogspot.com

Y GLORAN

 

Papur bro Blaenau'r Rhondda Fawr
Rhif 1 (Hyd. 1977) - 18 (Ebr. 1979)
Cyfres newydd Rhif 1 (Ebr. 1983) -
 

Y GLORIAN Papur Cefni a'r cylch
Rhif 1 (Rhag. 1977) -
 
GORIAD Papur bro Bangor a'r Felinheli
Rhif 1 (Hyd. 1980) -
 

H

YR HOGWR Papur bro Ogwr
Rhif 1 (Mawrth 1987)-
 

L/Ll

LLAFAR BRO Papur misol cylch 'Stiniog
Rhif 1 (Hyd. 1975) -
 
LLAIS Papur bro Cwmtawe
Rhif 1 (Rhag. 1979) -
 
LLAIS AERON Papur bro Dyffryn Aeron
Rhif 1 (Hyd. 1976) -
 
LLAIS ARDUDWY [Papur Cymraeg misol Ardudwy]
Rhif 1 (Ebr. 1975) -
 
LLAIS OGWAN

Papur newydd Dyffryn Ogwen
Rhif 1 (Hyd. 1974) -
 

Safle ar y We: www.llaisogwan.com

LLANW LLŶN Papur bro i Ben Llŷn
Rhif 1 (Mai (1975) -
Safle ar y We: http://www.penllyn.com/llanw
LLEU

 

Papur newydd Dyffryn Nantlle
Rhif 1 (Mai 1975) -
 

Y LLIEN GWYN Papur bro Abergwaun a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1979) -
 
Y LLOFFWR Papur bro cylch Dinefwr
Rhif 1 (Tach. 1978) -
 

N

NENE [Papur bro Rhosllannerchrugog, Ponciau, Pen-y-cae a Johnstown]
Rhif 1 (Chwe. 1978) -
 
NEWYDDION GWENT Papur bro Gwent
(Mai 2004)-
 

O

YR ODYN [Papur bro Nant Conwy]
Rhif 1 (Hyd. 1975) -
 

P/Ph

PAPUR DRE [Papur bro Caernarfon a'r cylch]
Rhif arbennig (Meh. 2002) -
 
PAPUR FAMA [Papur bro Yr Wyddgrug a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1979) -
 
PAPUR MENAI [Papur bro Glan Menai o Landdona i Brynsiencyn]
Rhif 1 (Hyd. 1976) -
 
PAPUR PAWB Papur Cymraeg i wasanaethu ardal Tal-y-bont, Taliesin, Tre-rddôl, Ffwrnais, Eglwys-fach, a Glandyfi
Rhif 1 (Hyd. 1974) -
 
PAPUR Y CWM Papur Cwm Gwendraeth
Rhif 1 (Mawrth 1981) -
 
Y PENTAN Papur bro Dyffryn Conwy a'r Glannau
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 
PETHE PENLLYN Papur Cymraeg pum plwy Penllyn
Rhif 1 (Rhag. 1974) - Cyf. 12, rhif 1
(Rhag 1985/Ion 1986); Cyf. 12, rhif 2
(Rhag 1986) - Cyf. 16, rhif 10 (Gorff
Awst 1990). Cyfres newydd rhif 1 (Hydref 1992) -
 
PLU'R GWEUNYDD Papur bro Llangadfan, Llanerfyl, Foel, Llanfair Caereinion, Adfa, Cefncoch, Llwydiarth, Llangynyw, Cwmgolau, Dolanog, Rhiwhiriaeth, Pontrobert, Meifod, Trefaldwyn a'r Trallwng
Rhif 1 (Tach. 1978) -
 

R/Rh

Y RHWYD [Papur bro gogledd orllewin Ynys Môn ]
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 

S

SEREN HAFREN Papur bro Dyffryn Hafren
Rhif 1 (Mai 1983) -
 
SOSBANELLI Papur bro ardal Llanelli
Rhif 1 (Ion 2002) -
 

T/Th

TAFOD-ÉLAI Papur ardal Cyngor Bwrdeisdref Taf-Élai a phentref Ynys-y-bwl
Rhif 1 (Hydref 1985) -

Safle ar y We: http://www.tafelai.com/
Y TINCER

Papur bro Genau'r-glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth
Rhif 1 (Medi 1977) -

 

Safle ar y We: http://www.trefeurig.org/tincer.php

TUA'R GOLEUNI Papur bro Cwm Rhymni
Rhif 1 (20 Mai 1997) -
 

W

WILIA

Papur Cymraeg misol Abertawe a'r cylch
Rhif 1 (Meh. 1977) -
 

Gwefan: Papur Bro Wilia

YR WYLAN Papur bro Penrhyndeudraeth, Porthmadog
Rhif 1 (Medi 1977) -
 

Y

YR YSGUB [Papur bro Dyffrynnoedd Ceiriog, Tanat, Cain ac Efyrnwy, a thref Croesoswallt]
Rhif 1 (Maw. 1980) -
 

No Longer Published

YR ANCR Papur Cymraeg i bobol Llanddewi Brefi a'r Cylch
Rhif 1 (Meh. 1975) - 9 (Ebr. 1976)
BRO YSTWYTH Papur Cymraeg i pobl Blaen-plwyf, Rhydyfelin, Llanfarian, Llanilar a New Cross
Rhif 1 (Tach. 1975) - 3 (Ion. 1976)
Dilynwyd gan Y DDOLEN
BROC MÔR Papur bro tref Caernarfon
Rhif 1 (Rhag. 1982) - 4 (Maw. 1983)
CLECS Y CWM A'R DREF Papur Cymraeg Castell Nedd a Chymoedd-nedd a Dulais
Rhif 1 (Hyd. 1976) - Rhif 275 (Gorff-Awst 2006)
ECO BACH Papur tref Caernarfon
Rhif 1 (Mai 1980) - 15 (Rhagfyr 1980) Cyfres newydd Rhif 1 (Hyd. 1981) - 5 (Ebrill 1982)
Dilynwyd gan BROC MOR
Y GAER Papur cymuned Caernarfon
Rhif 1 (1987) - 9 (1988)
LLAIS DINEFWR [Papur ardal Dinefwr]
Rhif 1 (Ebr./Mai 1975?)
Dilynwyd gan Y LLOFFWR
Y MANDRAL [Papur bro'r Rhondda Fach]
Rhif 1 (Tach 1991) - 1995
NEGESYDD Papur dwyieithog bob yn ail fis, yn gwasanaethu ardal bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot
Rhif 1 (Medi 2002)-Mawrth 2009
PAPUR BRO IFOR

Rhif 1 (Ion. 1988) - 1990
Papur Bro Ifor Cyf.

PENTIGILI [Papur bro ardal Pwllderi]
Rhif 1 (Rhag. 1978?) - 75 (Tach. 1985)
Y POST Papur Cymraeg Bro Morgannwg [Penarth a'r cylch]
Rhif 1 (Mai 1976) - 16 (Chwe. 1981)
Y SAN [Papur bro ardal Llandudoch, Dyfed a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1983) - 12 (Ebr. 1984
Y SOSBAN Papur Cymraeg misol Llanelli a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1975) - 21 (Tach. 1977)