Skip to main content

A

A.G.C.S

Aberdare Girls Comprehensive School
1980-82

THE ABERDARIAN

Magazine of Aberdare County School
Dec. 1905
Aug. 1906
Easter 1938

Magazine of the County School Grammar School for Boys Aberdare
1974-78

Magazine of the Aberdare Boys Comprehensive School
1978-81, 1989

Gweler hefyd/ see also
http://www.abgs.org.uk/aberdarian/index.htm

ABERDARE GIRLS GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

1973-74; 1975-76; 1978

ABERGELE GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

1925-39; 1946-47; 1949-55; 1960; 1965

ABERYSTWYTH GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

1891-1897
Jasper House School Magazine AD 1898 in which are early articles by Alfred Noyes

ACORN

Glyn Derw High School, Cardiff
1992-93
Cased with issue 13 (Christmas 1993)

(BRN 656039)

YR/THE ADASTRA

Ysgol Ramadeg Llandysul
1933-73; 1974-75; 1979-81

YR ADLAIS. CYLCHGRAWN CYMDEITHAS CYN-DDISGYBLION YSGOL DYFFRYN OGWEN

Cymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen
1985

(BRN: 202438)

ALAUDA

Llandysul County School Magazine
1913-1917; 1918-21

AMLWCH, CYLCHGRAWN YSGOL RAMADEG


1951-58
 

AMLWCH, CYLCHGRAWN YSGOL SYR THOMAS JONES


1953, 1954

THE ALUNITE

The Magazine of the Alun Grammar School (Y Wyddgrug)
Summer 1965 Vol. 20 No. 2.

AMAN, DYFFRYN, CYLCHGRAWN YSGOL SIR

The Magazine of the Amman Valley County School
1921-23; 24-27, 28-31, 32-35, 1936
Gweler hefyd: See also:
Y TWRCH TRWYTH

YR ANCR

Cylchgrawn Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi
1970

ARAN

Magazine of the Bala Boys Grammar School
1950-52, 1954-59

ARDWYN COUNTY SCHOOL ABERYSTWYTH JUBILEE MAGAZINE

1946
2 copies

ARDWYNIAN

Aberystwyth County School Magazine
Vol. 1 No. 2 & 3 1891
1933-40, 41-46, 56-64, 1961-73

ARENA

Bermo/Barmouth County School 1908-10, 1914-21

THE ARFORIAN

The Towyn County School Pupil's Magazine
1914-17, 1920-23, 1924-26, 1927-29,
1930-32, 1933-35, 1936-38,
1939-48.
Vol. iv no. 7 1917
Haf 1965

THE ARVONIAN

Carnarvon County School
1898-1904, 1905-8, 1909-10, 1911-13, 60-65
July 1914, 1915, 1925, 1927, 1938, 1950, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, 1966, 1967

Jan 1921 - Typescript copy

AVONIAN

Port Talbot County School
Vols. - Dec. 1902-Dec. 04, 1925-63
July 1919, 20, Dec. 20, Mar. 21, Dec.21, April 1935-Dec.
1945, July 64-84

The magazine of Glan-Afan Comprehensive School Port Talbot Glan Afan Comprehensive School 1986

(BRN: 202406)

THE ASAPHENSIAN

Journal of the St. Asaph Grammar School 1886 (original script)
1887

YR AWEL

The Magazine of the Denbigh High School 1965-69
 

B

BALA GIRLS' COUNTY SCHOOL MAGAZINE

1908-9,1910-17, 1918-20

BALA GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS MAGAZINE

1920-22

BANER Y CASTELL

The Magazine of the Cyfarthfa Castle Secondary School for Girls July 1914-18 Quarterly

BANGOR GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS

1952-57

THE BARRIAN

Barry County School 1924-29, 1930-33, 1934-37, 1938-47, 1955-66

THE BEACON

Oystermouth County Secondary School
1956

THE BEACON

County School, Towyn 1909-11

THE BIMARENSIAN

The Beaumaris Grammar School Magazine
Vol. 2 1923-29, 1930-36

BETHESDA COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Summer 1927 - 2 copies
Summer 1930 - 2 copies

THE BISHOP GORE

Swansea Grammar School Magazine
1952-70, 1972

BITS AND PIECES

Grosmont School Magazine
July 1974

BLODAU CYNNAR Y GRANGO RHOSLLANERCHRUGOG

Nadolig 1930, 1931

BLODAU'R GRUG

Blaenau Ffestiniog
1933-41

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
1914 -

(BRN: 721813)

BLODAU'R GWANWYN

Ysgol y Cynghor, Talybont Dyffryn Conwy Ionawr 1927
Gorffenaf 1927

Y BONT

Ysgol Uwchradd Aberteifi
Cardigan Secondary School
1981-83
1984-85

Y BONT

Llanbedr Pont Steffan 1948-49
1966

Y BONT. Cylchgrawn Ysgol Dyffryn Conwy.

1987

 

THE BOVIAN

Y Bontfaen (Cowbridge)
Vol. 2 1907-1968

BRECON MAGAZINE

County Grammar School for Girls
1955-62

THE BRECONIAN

Christ College Brecon
1899-1902
(BRN: 284100)

BRO GYNIN

Ysgol Gynradd Penrhyncoch
1980-82

BROMFIELD INTERCHANGE

Wrecsam
1974

Y BRYN

Magazine of Mynydd Isa C.P. School & Wat's Dyke Infants School
1973, 1974

(BRN: 1171329)

BRYNARVOR SCHOOL

Towyn, Gwynedd
March 1884 - April 1884
 

BRYNGWYNIAN (ABERTILERI)

Bryngwyn School Abertillery Mon.
1931, 1932

BRYNHYFRYD SCHOOL

Ruthin 1958-1962

BRYNYSGOL

Bryn Mawr School Magazine
1932-36, 1939, 1941, 1945, 1946-61, 1965

BWRLWM CYLCHGRAWN YSGOL MORGAN LLWYD, WRECSAM

1980

BWRLWM BACH

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
1986

(BRN: 142318)

BWRLWM TEIFI

Ysgol Gyfun Ddwyieithog Dyffryn Teifi, Llandysul
1987 -

(BRN: 635966)

Y BYCH

Denbigh County School Magazine
1928-39, 1941-42, 1944-48, 1951, 1954-55

 

C

CADWYN

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod
Rhif 8 Haf 1990 -

(BRN: 630711)

CAIS

Cylchgrawn Ysgol Ramadeg, Llandeilo
1967-68

THE CAMBRIAN

Bryn Estyn School, Wrexham
1947

CANDID CAMBRIA

Queen Elizabeth Cambria School, Carmarthen
1991 -
Published in July and December - no issue published in July 1992

(BRN: 835266)

THE CANTONIAN

The Magazine of the Canton High School for Boys, Cardiff
Vols. 1915-1932, 1940-63

CARDIFF HIGHER GRADE SCHOOL MAGAZINE

March 1901

CARDIFF HIGH SCHOOL MAGAZINE

4 (July 1947)

Y CAPAN GLAS

Ysgol Abermad
1958-60

THE CAPRI CHRONICLE

Aided School, Cefn, St. Asaph
1975 -

CASTELL ALUN COMMUNITY NEWS

Ysgol Castell Alun - Castell Alun High School
July 1983 - November 1984

CATHAYS HIGH SCHOOL FOR BOYS MAGAZINE

1969

THE CLATTERITE

Clatter Council School Llandinam
Spring 1924

CARMARTHEN COUNTY GIRLS' SCHOOL

1928-36

CARMARTHEN COUNTY GIRLS SCHOOL

NEWS-LETTER
1919-35

Y CEI

Ysgol y Gelli ac Ysgol Santes Helen Carnarfon
1990 -

(BRN: 488132)

Y CELT: THE MAGAZINE OF THE PORTH HIGHER GRADE SCHOOL

1912-13

CHALLENGE

Llanrumney High School
1974

CHANTICLEER

Croesyceiliog School
1974

CLEBRAN, papur newyddion.

Ysgol Gymraeg, Aberystwyth,1994 -

(BRN: 912452)

CLECS Y FRO

Ysgol Llangwm
1990 -
(BRN: 488131)

CLOCH Y PLANT

Ysgol Penfforddelen Caernarfon
Gwyl Dewi
1925

CIL Y DRWS

Cylchgrawn yr Ysgol Ramadeg, Pwllheli
Haf 1962

CIRCA

Magazine of the Lewis Girls School Pengam (Caerphilly)
1967-74

CLOCH YR YSGOL

Cylchgrawn Ysgol Gynradd Dinas Mawddwy
Mehefin 1953

CHALLENGE - THE MAGAZINE OF THE LLANRHYMNEY HIGH SCHOOL

Summer 1974

THE COLWYNIAN

The County School, Colwyn Bay

CORNUCOPIA - LLANIDLOES HIGH SCHOOL MAGAZINE

1968-69

COWBRIDGE I.S. NEWS SHEET

Cowbridge Intermediate School
1908-12

CREU

Ysgol y Creuddyn, [Bae Penrhyn]
1995 -
(BRN 1164036)

CRISTOLIAN

Christ Church School Rhyl
1957

CYLCHGRAWN CAEREINION

Llanfair High School
Haf 1958

CYLCHGRAWN YR YSGOL FODERN LLANRWST

Ysgol Fodern Llanrwst
Rhif 2 (Gorffennaf 1949) a rhif 3 (Rhagfyr 1950)

D

DAIL CLAWDD

Ysgol Ramadeg Rhiwabon
1966-69

DAIL GWANWYN

Cylchgrawn Blynyddol Ysgol Lluest, Aberystwyth
1942 - 1951

(BRN: 1089406)

Y DELYN

Cylchgrawn Ysgol Gynradd Pontsian
1972-75

THE DARLAND GRIFFIN

Darland Comprehensive, Clwyd
July 1974

Y DARREN

The Magazine of the Intermediate Grammar School Ystalyfera

Y DARIAN WEN

Ysgol David Hughes, Menai Bridge
1963
1965

DEMETIAN

The Magazine of the Cardigan County Grammar School

DOLEN Y DOLAU: HIGHMEAD LINK

Highmead School, Ysgol Breswyl y Dolau
1989 -

(BRN: 424714)

DR WILLIAMS SCHOOL DOLGELLAU

vols. 1903-73

DOLGELLEY GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

(DOLGELLAU) Vol. 2 no. 7 (Sept 1893; NS 1-5 [1913-14] [1947-1950]

DOLWYDDEGIN

Ysgol y Cyngor, Dolwyddelan
1934-38
1934

THE DOMINICAN

Cylchgrawn Ysgol Friars, Bangor

THE DRAGON

The magazine of the Pontypool County School
1912
36 (1966)

Y DREFLAN

Cylchgrawn Ysgol Uwchradd Maes Garmon Yr Wyddgrug
Vol.1 - 1964-68, 1966-70

(BRN: 274346)

THE DYFFRYN

The Magazine of the Mountain Ash County School
Summer 1937

DUNVANT COUNTY SECONDARY SCHOOL

1953

DYNEVOR SECONDARY SCHOOL MAGAZINE

vol.59 (July 1934)
vol.61 (July 1938)

DYNEVOR SCHOOL MAGAZINE

vol.106 (July 1963)
vol.110 (July 1965)
vol.111 (December 1965)
vol.113 (March 1968)
vol.114 (April 1968)
vol.116 (March 1970)

Dd

Y DDOLEN - THE LINK

Aberaeron Comprehensive School Magazine
1986 -

(BRN: 211730)

Y DDOLEN

Llandilo County School
1928-39

Y DDOLEN

Cylchgrawn Ysgol Fodern Pentrefoelas
Rhif XV Gorffennaf 1962

Y DDOLEN

Cylchgrawn Ysgol Gyfun Llangefni
1978 -.
Ni chyhoeddwyd rhifynnau ym 1991, 1992 na 1993

(BRN: 440015)

Y DDRAIG GOCH

The Magazine of the Pupil Teacher' School, Cardiff

E

EHEDYDD Y GARW

Garw Secondary School

(BRN: 385312)

EMMANUEL MAGAZINE. EMMANUEL GRAMMAR SCHOOL

1986 -

(BRN: 424511)

THE END OF TERM

Dilynwyd gan LLANRWST COUNTY SCHOOL MAGAZINE

YR ERYR

Bargod Penygroes
Vol. 1950-64
Ysgol Dyffryn Nantlle, Gwynedd
1990 -

(BRN: 481383)

F

Y FEILLIONEN

Ysgol Ganolradd, Llanfyllin
1934

FELINFOEL NEWS

Ysgol Iau Felinfoel, Llanelli
1992? -

(BRN: 797100

FERNDALE COUNTY SCHOOL MAGAZINE

FISHGUARD COUNTY SCHOOL MAGAZINE

No. 1 (December 2 1898), Vol. 1 no. 1(Christmas 1911)

Y FRO

Ysgol Gyfun Llanhari
1977, 1978

 

Ff

THE FFESTINIOG COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Autumn Term 1902

FFLAM Y CWM

Papur Ysgol Cwm Rhymni
1982-84

Y FFYNNON

Hollywell Grammar School
1969-66

Y FFYNNON

Ysgol Bro Ddyfi
Cymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Bro Ddyfi 1986-
1986 -

(BRN: 190250)

 

G

Y GAER

Magazine of the Caerphilly Secondary School Magazine July 1950-1963

Y GARREG LAS

Cylchgrawn Ysgol Llanrug 1954-58

GARTH COUNTY PRIMARY SCHOOL MAGAZINE

1963

Y GARW

(Gweler hefyd EHEDYDD Y GARW)
Garw Secondary School Magazine Glamorgan
1924-26

(BRN: 385312)

Y GENHINEN FACH

Ysgol Gymraeg Llundain, Willesden Green, Llundain
1981? -

(BRN: 178228)

GLANMOR

Glanmôr Senior Comprehensive School for Girls
1972
1952 - Glanmôr Secondary School for Girls Swansea

GLAN-Y-MAG

Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
1990 -

(BRN: 504777)

Y GLOCH

Cylchgrawn Ysgol Gynradd Y Bala
1954 -

Y GLOCH

Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
[1973?]

(BRN: 875679)

Y GLOCH

Ysgol Ramadeg Botwnnog, Llŷn
1948, 1953, 1959, 1964

THE GLYNCOEDIAN

Glyncoed Secondary Modern School, Ebbw Vale
1951

THE GOBANNIAN

King Henry VIII Grammar School, Abergavenny
No.21 (November 1961)

GODRE'R GADER

Ysgol Ramadeg Dolgellau
1961-63, 1965, 1969, 1972, 1974-77

GOFOD - YSGOL TYWYN MEIRIONNYDD

Y GORED

Ysgol Uwchradd Caergybi
Holyhead County Secondary School
1972-74
 

Y GORWEL

Gowerton Girls Grammar School
Vols. 1948-61
1961-63, 1963-65

THE GOWERTONIAN

Gowerton Boys School

GRAIG SCHOOL MAGAZINE

Graig Comprehensive School Llanelli
1991 -
Yn parhau fel: Continued As:
THE GRAIG GAZETTE

(BRN: 620033)

Y GROMLECH

Ysgol Gyfun Ystalyfera
1970, 1971, 1974, 1976-77.

(BRN: 676912)

GREENHILLIAN

The Magazine of Greenhill School Tenby
Haf 1974
 

THE GROVE PARK GIRLS SCHOOL MAGAZINE

Grove Park Girls' School Wrexham
1928-32, 1935, 1945-57, 1958-66, 1967-70

SEE ALSO The WREXHAMIAN

GRUG Y GORS

County School Tregaron
1909
1924

GWENDRAETH

The Magazine of the Gwendraeth Valley Grammar School
1962-63, 1964

GWYNDY

Cylchgrawn Ysgol Gymraeg Caerffili
Rhifyn 1, Gwanwyn 1993 -

Ysgol Gymraeg Caerffili, Caerffili
Blynyddol
1993, 1995, 1996

(BRN 1268910)

THE GWYNFRYN MAGAZINE

Gwynfryn School Ammanford
1903-1905

 

H

THE H.C.S.: The Magazine of the Holyhead County School

Dec. 1935, Mar.'36 - Dec.'37, July '38, Dec.'39, Mar.'40, Apr.'41, Dec.'41, Jul.'42, Dec.'42, Jul.'43, Apr.'44, Dec.'50, Jun.'51, Dec.'51

THE HAFODIAN

The Magazine of the Hafod-y-Ddôl Secondary School, Blaina
Vols. 1927-34; No 19 (1945)

THE HARVEIAN

The Magazine of the Harvey Grammar School, Folkestone
Evacuation edition March 1941

HAVE MYNDE

Queen's School, Chester
1978 Centenary Edition

HENGOED COUNTY SCHOOL MAGAZINE FOR GIRLS

1927-29, 19931-39, 1945-48, 1950, 1953
1953 LEWIS' SCHOOL FOR GIRLS

HEOL HIR - The Magazine of Heol Hir Secondary Modern (Boys) School

1959-68, 1978

THE H.C.S.: THE MAGAZINE OF THE HOLYHEAD COUNTY SCHOOL

Dec 1935, Mar 36 - Dec 37, Jul 38, Dec 39, Mar 40. Apr 41, Dec 41, Jul 42, Dec 42, Jul 43, Apr 44, Dec 50, Jun 51, Dec 51.

THE HERALD

Ysgol y Grange, Rhosllannerchrugog
21 (June 1996)

BRN: 1258408

HIGH TIMES

Welshpool High School
1991 -

(BRN: 619113)

HOT OFF THE PRESS

Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch
1990

(BRN: 509912)

THE HOWARDIAN: The Magazine of the Howard Gardens High School for Boys, Cardiff

Vols. 1924-35
Jun 35, Dec 36, Jun 37, Dec 37, Jul 38, Jul 39, Jul 40, Vol 10 no 4 Dec 67

THE HOWELLIAN

Howells School, Denbigh
Vols. 1923-44
Jul 1910, Jul 1920, 21. Nov 1933, 45, 48, 1966, 67, 68, 69
1992 -

(BRN: 801363)

HOWELL'S SCHOOL (LLANDAFF) MAGAZINE

Howell's School Llandaff
no 4 (July 1927); no.5 (July 1928); no.6 (July 1929); no.7 (July 1930); no.8 (December 1931)

HOWELL'S SCHOOL LLANDAFF

Howell's School Llandaff [school magazine]
1986/87 -

(BRN: 417824)

HUWCYN

Papur Uned Iau Ysgol Syr Hugh Owen
1983-84

HWRE

Ysgol Castell Alun, Yr Hob
1988 -
Lluniwyd ar gwrs yng Ngwersyll Glan-llyn
 

HYWELIAN MAGAZINE

Howell's School Llandaff
No 62, January 1976 -

(BRN: 378296)

I

THE IDLOESIAN

County Schools, Llanidloes
1927-47

I NYTHU'R GWIR A NITHIO'R GAU

Cylchgrawn Ysgol Ganolog Abergele 1939

THE ILLTYDIAN

St. Illtyd's College, Cardiff
Vols. 1928-66

INTERCHANGE

Bromfield High School
1975

ISAN: The Magazine of the Llanishen High School

1972, 1973

THE ITHONIAN: The Magazine of the Llandrindod Wells High School

Vols. 1927-33
Dec 1933, Dec 1934, April 1935 - Dec 1937, April 1939, Dec 1939
March 1940, April 1941 - July 1941

IWAN EYE

Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele
1989 -

(BRN: 454705)

J

THE JESTER

Llanelli Boys Grammar School Newspaper
14 November 1974 - January 1975, 13 March 1975 - 27 March 1975

JULIAN

Newport (St Julian's) High School for Boys Newport, Mon.
Dec 1941

K

THE KEY

St Joseph's R.C. Comprehensive School, Port Talbot
Summer 1975
Summer 1976

THE KNUTSFORD TEST SCHOOL MAGAZINE PENARLAG - HAWARDEN

Christmas 1926
Lent 1927
Summer 1927
Vols. 1927-1939

L

LAKESIDE MIRROR

Lakeside Primary School, Cardiff
1974

Y LEINWS

Cylchgrawn Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch
1959-76, 1978, 1981

LOBSGOWS

Ysgol Uwchradd Tywyn
1992 -

(BRN: 680394)

LUDOVICAN

The Lewis School, Pengam
Vols. 1930-39
Lent 49

Ll

LLAIS Y DELYN

Cylchgrawn Ysgol y Delyn
Haf 1972

LLAIS PENGLAIS

Ysgol Penglais
1988 -

(BRN: 397557)

LLANDEILO SCHOOL MAGAZINE

Gweler hefyd - Y DDOLEN 1928-29
Cais 1967
1903-05, 1930-32, 1932-33, 1935, 1937, Summer 38, 1941-3, 1949-66

LLANDOVERY SCHOOL JOURNAL

Llandovery School
Vols. 1886-1903, 1904-24, 1928-39, 1940-53, 1954-58, 1959-64
1964-73
Vols. 1910-1915, 1924-28
1975-7, 1981

(BRN: 475577)

THE LLANDYSSUL OLD STUDENT'S MAGAZINE

Midsummer 1907

LOWTHER COLLEGE MAGAZINE

Lowther College, Clwyd
1967,1968

LLANDAFF

Church in Wales School Magazine
1974

LLANELLI COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Vols 1900-45

LLANELLY BOYS' GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

(Previously Llanelly County School Magazine)
1946-56, 1958-64, 1970

LLANELLY COUNTY SCHOOL FOR GIRLS MAGAZINE

1900-1, 1904-07, 1909-1910, 1924-25

LLANELLY GIRLS GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

1955-1964

LLANELLY HIGHER ELEMENTARY SCHOOL MAGAZINE

1907-14

LLANGEFNI, CYLCHGRAWN YSGOL SIR

Llangefni School
Vol. 1930-34

Y LLECHEN LAS

Cylchgrawn Ysgol Dyffryn Ogwen
1964

LLANRWST COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Llanrwst Grammar School

Gweler hefyd
Blaenorwyd gan: END OF TERM
Dec 1921, April 22, 23, 24, 25-31, July 40

LLEN KEMES

Cylchgrawn o'r Ysgol Abergwaun
Magazine of Fishguard County School

No. 1 Jan. 1906

Y LLWYNI

Magazine of the Maesteg Secondary School
Vols 1929-45, 1946-63

M

MADOG

Ysgol Eifionydd, Porthmadog
1983 - achlysurol
Cyhoeddwyd rhifynnau ym 1983, 1991 a 1992

(BRN: 630712)

THE MAGAZINE

Bangor School for Girls
1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968 a 1969.

THE MARIDUNIAN

1888 -
The Magazine of the Queen Elizabeth Grammmar School Carmarthen
Vols. 1909-33
IV1 (Christmas 1909) - VIII6 (Midsummer 1936), VIII9 (Christmas 1937) - IX1 (Christmas 1939), XI4 (Midsummer 1953), XII5 (Christmas 1959) - XII6 (Midsummer 1960), XII8 (Midsummer 1961) - XIII3 (Midsummer 1967), IX12 (Midsummer 1978)

THE MARINER

The Magazine of Milford Haven Grammar School
1975-78, 1980, 1981
Yn dilyn:Continues: MILFORD HAVEN GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

Y MEDD

Ysgol Llanerchymedd
1988 -

(BRN: 397560)

MERTONIAN

School Magazine, Merton House, Penmaenmawr School
1913-14, November 1922, 1927, 1933, 1934, 1935

THE MICHAELEAN

The School Magazine of St. Michael's Treforest
Spring 1974

MILLBROOK

Millbrook Infants School Magazine
1974, 1975

MILFORD HAVEN GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

Vols 1927-29, 1972-74
Dilynwyd gan/ Continued by: THE MARINER

MIN Y TRAETH

Ysgol Ramadeg Porthmadog
County School Porthmadog

Vol. 1 Dec 1931-36 (2 copies)

MISPRINT

Cylchgrawn Ysgol Gyfun Emlyn
1990 -

BRN: 630716

THE MONMOTHIAN

Monmouth Secondary School
Vols 1928-59
July 1917, June 1920, Oct 1920 - Dec 1921, Mar 22 - Jul 26, May 27 - Jul 27, April 1928
Jan 1960 - Jul 62

MONMOUTH HIGH SCHOOL MAGAZINE

1892 -
Contains: Dec 1892, Vol. 1, No. 1, February 1894, Vol.. 1, No. 4, November 1894, Vol. 1, No. 5, March 1895, Vol 2, No. 1, November 1895, Vol. 2, No 3, December 12896, Vol. 2, No 5, April 1897, Vol 3, No 1. 1911-1912

(BRN: 416897)

MYNYDDBACH SCHOOL MAGAZINE

Mynyddbach Swansea
1966

N

NA-NOG

Cylchgrawn Ysgol Gyfun Rhydfelen
1963-83
Llythyr 22/8/1995 "Nid yw'r cylchgrawn wedi ei gyhoeddi ers Haf 1983".

Y NANT

Ysgol Nant-y-Coed, Cyffordd Llandudno
1992 -

BRN: 656057

NATURAL HISTORY MAGAZINE

Hollywell Grammar School
1966

NEWPORT INTERMEDIATE SCHOOL MAGAZINE

Vols 1907-18
April 1903 -, Jul 1904, Apr 1906, Jul 1906, Dec. 1913

NEWPORT HIGH SCHOOL MAGAZINE

Gweler hefyd
Newport Intermediate School Magazine
Vols 1920-1960
July 1961- Dec 1961, July 62 - July 65, July 68
1974 (4 copies)

NUCLEUS

The Magazine of Nantyglo School
1974

NYTH BRAN

The Magazine of the Bridgend Grammar School for Boys
Vol 1949-63
June 1964, June 1967-69, 1970-73

O

YR OGWENYDD

Cylchgrawn Ysgol Ramadeg Bethesda
1947, 1956, 1958, 1959

OLD LLANDOVERIAN SOCIETY MAGAZINE

1939-1962
1991 -

(BRN: 579188)

THE OLD RYDALIAN

Rydal School Colwyn Bay
Special Issue 1967
Gweler Hefyd / See also: THE RYDALIAN

OMNIA

Ysgol Uwchradd Abergwaun
Vols 1946-59, 1961, 1964-66, 1968, 1970-75, 1977, 1979-80, 1985

(BRN: 1149360)

OMNIA

Llanelli Girls Grammar School Magazine
1976, 1977

ORIEL

Ysgol Gyfun Rhydfelen Pontypridd
1974-81

ORIEL HOUSE SCHOOL MAGAZINE

Oriel House School, Conway
Vols 1927-40

P

Y PANDY

Tonypandy Grammar School
1965 -

(BRN: 437504)

PAPUR PAWB Y PLANT

Ysgol Gynradd Tal-y-bont, Dyfed
1985 -

(BRN: 596112)

PAST AND PRESENT

The Magazine of the Llandrindod Wells Intermediate School
Vols. 1911-1914

Y PELYDRYN

Cylchgrawn Ysgol Gynradd Aberteifi
1981

PENARLAG Hawarden County School Magazine

Vols. 1934-40

Y PENARTHIAN

The Organ of the Penarth County School for Boys
Vols 1923-6

PENRHOS COLLEGE SCHOOL MAGAZINE

Penrhos College, Colwyn Bay
1983

PENTREFOELAS, CYLCHGRAWN

Pentrefoelas Youth and Community Centre, Nant y Greua, Pentrefoelas
1970

PENTRE MAWR ABERGELE

Pentre Mawr Girls School
1936

PENYBRYN - School Magazine 74

Penybryn County Junior School
1974

PENYGLODDFA NEWS

Penygloddfa Primary School Newtown
1990 - (monthly)

(BRN: 596179)

THE PENVRO: PEMBROKE DOCK COUNTY SCHOOL MAGAZINE

1902,1909, 1911, July 1912, 13 Dec 1913, Jul 1913, 15 Dec 1915
Dec 1917, July 18, Feb 1919, July 1919, Jul 20, Mar 21, Jul 21, Dec 12, July 22
July 45, Dec 44-Jul 54, Jul 1955, Spring 1961, Summer 1976
 

Y PENVRO - PEMBROKE DOCK COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Vols 1923-75

PERL Y LLAN

Cylchgrawn Ysgol Llanerfyl
1926

THE PHOENIX: The School Magazine of Bedwellty County Secondary School

No.1 1941

THE PHOENIX

St. Mary's Catholic School Chepstow
1974

PIGION PERGWM

Cylchgrawn Ysgol Gymraeg Cwm Nedd
1983 -

(BRN: 2734044)

THE PLASNEWYDD JOURNAL

Plasnewydd Boys School Maesteg
Easter 27, Summer 27.

PLU'R GWEUNYDD

Ysgol Uwchradd Tregaron
1963-68, 1976, 1977, 1980

PIECES OF EIGHT

The Magazine of King Henry VIII School, Abergavenny
1971, 1972, 1974?

PONT: Cylchgrawn Ysgol Castell Alun

Castell Alun Secondary School
1963-67

PONTYPRIDD COUNTY GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS MAGAZINE

1952-66, 1968-69, 1971-72

PONTYPRIDDIAN

The Magazine of the Intermediate School Pontypridd
Vols 1925-35
1937
LV (July 1959)

POT-POURRI

Brynmawr County School
Vol 1 (1932) - Vol 4 (1935)

PLYGAIN - Cylchgrawn Plant yr Ysgol Ganol, Blaenau Ffestiniog

VOLS. 1926-28

Y PORTH

The Magazine of the Welshpool High School
1970-74, 1977, 1983

PORTWALL

Chepstow County Secondary School
Vols. 1952-6

THE POWYSIAN: The Magazine of the County School for Boys Welshpool

Vols 1930-40

Y PRESELI

Ysgol y Preseli
Vols. 1959-63
1965-69, 1970, 1972

Q

QUEEN ELIZABETH CAMBRIA SCHOOL CARMARTHEN [MAGAZINE]

(BRN: 1271224 11 (Summer 1979) - 15 (Summer 1983)

QUEEN ELIZABETH [II] GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS CARMARTHEN [MAGAZINE]

91 (Summer 1970) - 98 (Summer 1978)
(BRN: 1271223)
Followed by:
QUEEN ELIZABETH CAMBRIA SCHOOL CARMARTHEN[MAGAZINE]

R

RAGA RUG

Ysgol Gynradd Llanrug
1992 -

(BRN: 693706)

RIDES WITH THE WIND

Mynydd Isa Jnr. C.P. and Wat's Dyke Infants School
Mynydd Isa
1975

ROMILLY MAGAZINE

Devoted to the interests of the Girls and Boys of Romilly Schools (Boys, Girls and Infants Barry)
1932-1937

ROUGEMONT NEWS

Rougemont School, Newport, Gwent
1988 -

(BRN: 440586)

RUABON GIRLS COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Vols 1937-38

RUTHINIAN

Ruthin School Magazine
Vols. 1883-1911, 1911-1922, 1925-38, 1949-68

RUTHIN COUNTY SCHOOL MAGAZINE

1923, July 1939

THE RYDALIAN

Rydal School Colwyn Bay
April 1935, December 1935, July 1936
(incorporating THE OLD RYDALIAN) 1987 - 1995

(BRN: 313336)

Rh

RHONDDA COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Vols 1934-52

RHOSIAN

Rhos-on-Sea College
Lent 1931 - Summer 1931, Trinity Term 1933 - Christmas 1934
Summer 1937

Y RHWYD

Ysgol Ganol Nefyn
1936, 1939

RHYDYPENNAU

Rhydypennau Junior School Magazine
1972-80

RHYL COUNTY SCHOOL MAGAZINE

Summer 1939

S

SCHOOL CHRONICLE

Llay County School Chronicle
Vol 1930-34

ST. JOHN'S COLLEGE MAGAZINE YSTRAD MEURIG

1930-32

THE ST. MAURIAN

St. Maur College Chepstow
1929

ST. PHILIP'S SCHOOL MAGAZINE

St. Philip's School, Conway
Mar 1914, July 1914

SABRINA

Newtown Boys Grammar School
Vols. 1947-59

Y SBIWR BACH

Misolyn Plant Ysgol Bethel
1924-26

SCHISM

St. Asaph, Prestatyn High School Magazine
1969

SEALAND NEWS

Press Gang Buckley Library
1990

BRN: 509325

SEREN

Ysgol Melin Gruffydd
1988 -

(BRN: 392360)

SEREN ARFON

Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
1975, 1976

THE SILURIAN

Brecon Boys' Grammar School
IV (1953)
 

SIWREJ

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth
1985

(BRN: 675812)

SMONACH

Ysgol Morgan Llwyd , Wrecsam
1996 -
Enillwyr Cystadleuaeth Golwg yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Bro Maelor, 1996
[Rhif 1, Chwefror 1996]

(BRN 1258475)

SOSPAN FACH

Ysgol Gyfun Y Strade
1980

SOUTH WALES SCHOOL FOR GIRLS MAGAZINE

Nov. 4 Dec. 1892

SWANSEA GIRLS HIGH SCHOOL MAGAZINE

March 1936, March 1938

SWANSEA GRAMMAR SCHOOL MAGAZINE

Vols. 1903-09, 1912, 1932 special number, 39

SYLFAEN: CYLCHGRAWN YSGOL Y BERWYN

1965, 1972

T

TASKERS HIGH SCHOOL MAGAZINE

Taskers High School, Haverfordwest
Vols 1924-27

THOUGHTS AND FEELING

Cynlais C.P. Junior School Ystradgynlais
1974

TINPLATE TIMES

Glan-y-Môr Comprehensive School, Burry Port
1993 -

BRN: 747915

TONYPANDY TIMES

Tonypandy Comprehensive School, Tonypandy
1994 -. Three issues annually.
(BRN:1146353)

TREASURE TROVE: THE MAGAZINE OF THE DWYGYFYLCHI COUNCIL SCHOOL

Vol. 1926-30

TREFOREST SCHOOL MAGAZINE

Vols. 1916-28, 1930-32

Y TRI SANT

Barry Girls County School Magazine
Spring 1917, Summer 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930
Summer 1936, Autumn 1938

TUA'R GOLEUNI

Cardiff High School Magazine
Vols. 1919-1937
July 1938, July 1949

Y TWR

Cylchgrawn o'r Ysgol Emrys Ap Iwan Abergele
1969

Y TWR

Magazine for the county Secondary School, Treforest
1952 - Summer 55, July 1956 - July 1957

Y TWRCH TRWYTH

Cylchgrawn Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman
1950, 1953, 1956
Vol. 1 No. 1 - 1921

(BRN: 546372) Gweler Hefyd: See Also
AMAN, DYFFRYN, CYLCHGRAWN YSGOL SIR

U

 

UNDER THE BLUE AND GOLD

The Official Organ of the Canton Secondary (Girls) School, Cardiff
Vols. 1919-20

V

VICTORIA MAGAZINE

Victoria Board School Wrexham
April 1903

VIRIAMU JONES - JUNIOR AND INFANT SCHOOL MAGAZINE

July 1974-76

W

THE WARDEN

Presteigne Grammar School, Radnorshire
July 1964

WAY OUT - THE MAGAZINE OF BARRY GIRLS' GRAMMAR SCHOOL

1967

THE WAYFARER

Port Talbot Secondary School
Vols. 1924-28, 1931-32

WELSH GIRLS SCHOOL GAZETTE

Vols. 1912-55

WELSHPOOL GIRLS COUNTY (GRAMMAR) SCHOOL MAGAZINE

Vols. 1930-36-38
1946-1951

WEST MONOUTHSHIRE SCHOOL MAGAZINE

West Monmouthshire School

WHS TIMES

The voice of Whitchurch High School, Cardiff
1991 -

(BRN:583701)

WOODLANDS MAGAZINE

Woodlands School Deganwy
1933-35

THE MAGAZINE OF THE GIRLS COUNTY SCHOOL, WREXHAM

Vols. 1903-1927

WREXHAMIAN GROVE PARK BOYS GRAMMAR SCHOOL.

Wrexham
Vols. 1899-1969

WYESIDE MAGAZINE

The Magazine of Builth Wells High School
Vols 1929-40
1959-1964, 1970-75, 1977-83

Y

YEAR BOOK AND CALENDAR

Howardian High School for Boys, Cardiff
1964-1965

YMLAEN

Cathays High School for Boys
1945, 1953, 1954, 58, 59, 1964-66, 1968, 1970

YMLAEN

Cylchgrawn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
Vol 1958-65
1966-68, 1970-71

YR YNYS

Holyhead County School
Vols 1953-58, 1958-62

THE YOUNG RYDALIAN: The Rydal Preparatory School Magazine

Rydal Preparatory School, [197-?]
Sep. 1980

(BRN: 1257232)

YSGOL DANIEL OWEN, YR WYDDGRUG, MAGAZINE

1958-60

YSGOL EIFION WYN

.
Cylchgrawn Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

YSGOL PLASCRUG ABERYSTWYTH MAGAZINE

1974
1975-79

YSGRIBLWR

Ysgol Gynradd Trewyddel
1976 -

(BRN: 437506)

YR YSGUB

Ysgol Uwchradd Bodedern
1987 -

(BRN: 315870)

YSTALYFERA

Ystalyfera County School Magazine
Vols. 1905-9

THE YSTWYTHIAN

Aberystwyth County School Magazine
Vol. 1904-28