Skip to main content

Abbreviation

Printed Sources, Periodicals and Theses

ADLl Dinb

'Astudiaeth o draddodiad llenyddol Sir Ddinbych a'r canolbarth'. University of Wales MA Thesis by Cledwyn Fychan, 1986

ArchCam

Archaeologia Cambrensis

ATNSF

`Astudiaeth o'r traddodiad nawdd yn Sir Fôn'. University of Wales MA Thesis by Richard Ll. P. Jones, 1975

B

Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd

BC

Blodeu-gerdd Cymry, sef gasgliad o Ganiadau Cymreig o gynulliad David Jones, 1759

BDG

The Poetry of Dafydd ap Gwilym from Owen Jones' summary, and William Owen, and Edward William edited by Cynddelw, 1873

Bedo Aeddrem, &c: Gw

`The poetical works of Bedo Aeddrem, Bedo Brwynllys and Bedo Phylip Bach'. University of Wales MA Thesis by Robert Stephen, 1907

BEP

Barddoniaeth Edmwnd Prys. Collected by T.R. Roberts, 1899

BGIS

`Bywyd a gwaith Ioan Siencyn (1716-1796)'. University of Wales MA Thesis by E.G. Roberts, 1984

BGWB

`Bywyd a gwaith William Bodwrda o Aberdaron'. University of Wales MA Thesis by Dafydd Ifans, 1974

Bl B XVIII

Blodeugerdd Barddas o'r Ddeunawfed Ganrif, ed. E.G. Millward, 1991

BlN

Y Flodeugerdd Newydd, ed. W.J. Gruffydd, 1909

BT

The Book of Taliesin,ed. J. Gwenogfryn Evans, 1910. Cas Y Casglwr

CBH

`Astudiaeth o ganu'r beirdd i'r Herbertiaid hyd ddechrau'r unfed ganrif a'r bymtheg'. University of Wales PhD Thesis by William Gwyn Lewis, 1982

CC

Cefn Coch MSS, ed. J. Fisher, 1899

CDD

Carolau a Dyriau Duwiol, ed. Thomas Jones, 1696

Cer RC

Cerddi Rhydd Cynnar, ed. D. Lloyd Jenkins, 1931

CLl

Cynfeirdd Llyn: 1500-1800, ed. J. Jones (Myrddin Fardd), 1905

CLlC

Cyhoeddiadau Cymdeithas Llên Cymru. Vol. I-VI, 1900-10

CMOC

Canu Maswedd yr Oesoedd Canol, ed. Dafydd Johnston, 1991

CN

Caniadau Newyddion, John Rhys, 1775

CorCru

Coryat's Crudities, ed. Thomas Coryat, 1611

CRC

Canu Rhydd Cynnar, ed. T.H. Parry-Williams, 1932

CSTB

Cywyddau Serch y Tri Bedo, ed. P.J. Donovan, 1982

CTC

`Cerddi'r Tai Crefydd'. University of Wales MA Thesis by Catrin Beynon Davies, 1973

Cy

Y Cymrodor

Cylchg LlGC

National Library of Wales Journal

Cyf C

Cyfaill i'r Cymro, from the W. Hope collection, 1765

Cyw Cym

Cywyddau Cymru, ed. Arthur Hughes, 1908

Dafydd ap Llywellyn, &c: Gw

`Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog, Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, a Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan'. University of Wales MA Thesis by A. Cynfael Lake, 1979

Dafydd Benwyn: Gw

`The Life and work of Dafydd Benwyn'. University of Oxford DPhil Thesis by Dafydd Huw Evans, 1981

Dafydd Llwyd: Gw

`Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn'. University of Wales MA Thesis by W. Leslie Richards, 1947

Dafydd Trefor: Gw

'Syr Dafydd Trefor - ei oes a'i waith'. University of Wales MA Thesis by Irene George, 1929

DE

Gwaith Dafydd ab Edmund, ed. Thomas Roberts, 1914

D. Evans: GB

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion), Gwinllan y Bardd, 1831

Deio ab Ieuan Du, &c: Gw

`Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen'. University of Wales MA Thesis by Ann Eleri Davies, 1979

Dewi Wyn: BA

Dafydd Owen (Dewi Wyn o Eifion), Blodau Arfon, 1842

DG

Dewisol Ganiadau yr oes hon, ed. Hugh Jones, 1759

DGG

Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr, ed. Ifor Williams a T. Roberts, 1935

DN

The poetical works of Dafydd Nanmor, ed. T. Roberts and I. Williams, 1923

DT

Diddanwch Teuluaidd, ed. Hugh Jones, 1763

DT2

Diddanwch Teuluaidd, ail arg. ed. Huw Jones, 1817

Edward Dafydd, &c: Gw

`Bywyd a gwaith Edward Dafydd o Fargam a Dafydd o'r Nant, a hanes dirywiad y gyfundrefn farddol ym Morgannwg'. University of Wales MA Thesis by John Rhys, 1953

Edward Urien, &c: Gw

`Testun beirniadol o farddoniaeth Edward Urien a Gruffudd Hafren'. University of Wales MA Thesis by Tegwyn Jones, 1966

Edwart ap Raff: Gw

'Casgliad teipiedig o waith Edward ap Raff' by R. Alun Charles, 1970. In the National Library, Misc Vol 91

Efr Cath

Efrydiau Catholig

E. Morris: B

Barddoniaeth Edward Morris, Perthi Llwydion, ed. H. Hughes, 1902

E. Morris: Gw

`Bywyd a gwaith Edward Morris, Perthi Llwydion'. University of Wales MA Thesis by Gwenllian Jones, 1941

E. Prys: Gw

'Edmund Prys: ei fywyd a chasgliad o'i weithiau'. University of Wales MA Thesis by J.W. Roberts, 1938

Ffoulke Owen: Cerdd-lyfr

Ffoulke Owen, Cerdd-Lyfr, 1686

GDG

Gwaith Dafydd ap Gwilym, ed. Thomas Parry, 1978

GDID

Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen, Ann Eleri Davies, 1991

GDLl

Gwaith Dafydd Llwyd, ed. Leslie Richards, 1964

GGl

Gwaith Guto'r Glyn, ed. J. Llywelyn Williams and Ifor Williams, 1939

GGH

Gwaith Gruffudd Hiraethog, ed. D.J. Bowen, 1990

GHC

Gwaith Hywel Cilan, ed. Islwyn Jones, 1963

GHP

`Casgliad teipiedig o waith Huw Pennant' gan R.L. Jones, 1976. In the National Library, Misc Vol 247

GIF

Gwaith Iorwerth Fynglwyd, ed. Howel Ll. Jones and Eurys Rowlands, 1975

GIG

Gwaith Iolo Goch, ed. D.R. Johnston, 1988

GLlV

Detholiad o waith Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, ed. J.C. Morrice, 1910

Glam Bards

'The works of some 15th century Glamorgan Bards'. University of Wales MA Thesis by J. Morgan Williams, 1923

GLGC

Gwaith Lewis Glyn Cothi, ed. E.D. Jones, 1953

GLM

Gwaith Lewys Môn, ed. Eurys Rowlands, 1975

GO

L'oeuvre poètique de Gutun Owain, ed. E. Bachellery, 1950-51

GOLlM

Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel, ed. Eurys Rowlands, 1984

GRB

Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys, ed. Eurys Rowlands, 1976

GRCG

`Robin Clidro a'i ganlynwyr'. University of Wales MA Thesis by Cennard Davies, 1964

Gr. Hiraethog: Gw (DJB)

`Gwaith Gruffudd Hiraethog', ed. D.J. Bowen (typescript). Copy in the National Library, Facsimile 671

GSC

Gwaith Siôn Cent (Cyfres y Tir), ed. T. Mathews, 1914

GSOG

`Testun beirniadol and astudiaeth o gerddi Syr Owain ap Gwilym'. University of Wales MA Thesis by D.G. Williams, 1962

GST

Gwaith Siôn Tudur, ed. Enid Roberts, 1980

GTP

Gwaith Tudur Penllyn and Ieuan ap Tudur Penllyn, ed. Thomas Roberts, 1958

Gwilym Tew: Gw

`Gwilym Tew: astudiaeth destunol a chymharol o'i lawysgrif, Peniarth 51, ynghyd ag ymdriniaeth â'i farddoniaeth'. University of Wales PhD Thesis by A.E. Jones, 1981

Gwyn 3

Gwyneddon 3, ed. Ifor Williams, 1931

H

Llawysgrif Hendregadredd, ed. John Morris-Jones a T.H. Parry-Williams, 1933

HCLl

Gwaith Huw Cae Llwyd and Eraill, ed. Leslie Harries, 1953

HG

Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau, ed. L.J. Hopkin-James and T.C. Evans, 1910

H. Jones: GC

Hugh Jones (Maesglasau): Gardd y Caniadau, 1776

Hop M

Hopkiniaid Morgannwg, ed. L.J. Hopkin-James, 1909

HS

The poetry of Howel Swrdwal and his son Ieuan, ed. J.C. Morrice, 1910

Huw Arwystl: Gw

'Gweithiau barddonol Huw Arwystl'. University of Wales MA Thesis by J. Afan Jones, 1926

Huw Cae Llwyd, &c: Gw

`Barddoniaeth Huw Cae Llwyd, Ieuan ap Huw Cae Llwyd, Ieuan Dyfi, a Gwerfyl Mechain'. University of Wales MA Thesis by Leslie Harries, 1933

Huw Ceiriog, &c: Gw

`Testun beirniadol o farddoniaeth Huw Ceiriog, Ieuan Llafar, and Edward Maelor'. University of Wales MA Thesis by Huw Ceiriog Jones, 1984

Huw Machno: Gw

`Bywyd a gwaith Huw Machno'. University of Wales MA Thesis by Daniel Lynn James, 1960

Huw Morys: EC

Huw Morys, Eos Ceiriog, 1823

Huw Morys: Gw

`Bywyd a gwaith Huw Morys (Pont y Meibion) 1622-1709'. University of Wales MA Thesis by David Jenkins, 1948

Hywel Rheinallt: Gw

`Testun beirniadol o waith Hywel Rheinallt ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. University of Wales MA Thesis by Wendy Davies, 1967

ID

Casgliad o waith Ieuan Deulwyn, ed. Ifor Williams, 1909

Ieuan Tew Ieuanc: Gw

`Testun beirniadol o farddoniaeth Ieuan Tew Ieuanc gyda rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. University of Wales MA Thesis by W. Basil Davies, 1971

IG

Gweithiau Iolo Goch, ed. Charles Ashton, 1896

IGE2

Cywyddau Iolo Goch and Eraill, ed. H. Lewis, T. Roberts, and I. Williams, 1937

IICRC

`Iaith a ieithwedd y cerddi rhydd cynnar'. University of Wales MA Thesis by M. Meurig Evans, 1937

J. Hughes: BB

Bardd, a Byrddau Amryw, Seigiau neu Gasgliad o Gynghanedd, Jonathan Hughes, 1778

Lewis ab Edward: Gw

`Bywyd a gwaith Lewis ab Edward'. University of Liverpool MA Thesis by R.W. McDonald, 1960-61

Lewys Morgannwg: Gw

`Gweithiau Lewys Morgannwg'. University of Wales MA Thesis by E.J. Saunders, 1922

LGC

Gwaith Lewis Glyn Cothi, ed. Tegid and Gwallter Mechain, 1837-9

LGCD

Lewys Glyn Cothi (Detholiad), ed. E.D. Jones, 1984

L. Hopkin: FG

Lewis Hopkin, Y Fêl Gafod, 1813

L. Morris: LW

The Life and Work of Lewis Morris (1701-1765), Hugh Owen, 1951

Ll

Y Llenor

Llawdden, &c: Gw

`Barddoniaeth Llawdden a Rhys Nanmor'. University of Wales MA Thesis by M.G. Headley, 1938

LlB

Llywelyn y Beirdd, ed. Alan Llwyd, 1984

LlCy

Llón Cymru

LLDC

Llyfr Du Caerfyrddin, ed. A.O.H. Jarman, 1982

Llst 6

Llanstephan 6, ed. E. Stanton Roberts, 1916

Llywelyn Siôn, &c: Gw

`Bywyd a gwaith Meurig Dafydd (Llanisien) a Llywelyn Siôn (Llangewydd)'. University of Wales MA Thesis by T.O. Phillips, 1937

Mont Coll

Montgomeryshire Collections

Morus Dwyfech: Gw

`Gweithiau barddonol Morus Dwyfech'. University of Wales MA Thesis by Owen Owens, 1944

MTA

`Casgliad teipiedig o waith rhai o farwnadwyr Tudur Aled, disgyblion disgyblaidd and ysbas ail eisteddfod Caerwys (ag eithrio Huw Pennant and Ieuan Tew) a Robert ab Ifan o Frynsiencyn', by D. Hywel E. Roberts, 1969. In the National Library, Misc Vol 93

NBLl

`Noddwyr y beirdd yn Llyn'. University of Wales MA Thesis by Elizabeth M. Phillips, 1973

NBM

`Noddwyr y beirdd ym Meirion.' University of Wales MA Thesis by Glenys Davies, 1974

NBMM

`Noddwyr y beirdd ym Morgannwg a Mynwy.' University of Wales MA Thesis by Eirian E. Edwards, 1970

NBSA

`Noddwyr y beirdd yn Sir Aberteifi.' University of Wales MA Thesis by D. Hywel E. Roberts, 1969

NBSB

`Noddwyr y beirdd yn Sir Benfro.' University of Wales MA Thesis by Euros Jones Evans, 1972

NBSD

`Noddwyr y beirdd yn Sir Drefaldwyn.' University of Wales MA Thesis by R.L. Roberts, 1980

NBSF

`Noddwyr y beirdd yn Sir Feirionnydd.' University of Wales MA Thesis by Arwyn Lloyd Hughes, 1969

NBSFf

`Noddwyr y beirdd yn Sir Fflint.' University of Wales MA Thesis by R. Alun Charles, 1967

NBSG

`Noddwyr Beirdd Sir Gaernarfon.' University of Wales MA Thesis by Iwan Llwyd Williams, 1986

NBSGaerf

`Noddwyr y beirdd yn Sir Gaerfyrddin.' University of Wales MA Thesis by Eurig R. Ll. Davies, 1977

NBSBM

`Noddwyr Beirdd Siroedd Brycheiniog a Maesyfed.' University of Wales MA Thesis by Tegwen Llwyd, 1988

Owain Gwynedd: Gw

`Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd, ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau, a geirfa'. University of Wales MA Thesis by D. Roy Saer, 1961

Pen 49

Peniarth 49, ed. T. Parry, 1929

Pen 53

Peniarth 53, ed. Henry Lewis, 1927

Pen 57

Peniarth 57, ed. E. Stanton Roberts, 1921

Pen 67

Peniarth 67, ed. E. Stanton Roberts, 1918

Pen 76

Peniarth 76, ed. W.J. Gruffudd, 1927

PhA

`Phylipiaid Ardudwy'. University of Wales MA Thesis by William Davies, 1912

RP: CC

Rhys Prichard, Canwyll y Cymru, 1731. (Eighth edition with substantial additions)

R.Prichard: CC

Rhys Prichard, Canwyll y Cymru, 1681

R. White: C

Carolau Richard White, ed. T.H. Parry-Williams, 1931

R. Williams: GE

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu), Gardd Eifion, 1877

Rhisiart Fynglwyd, &c: Gw

`Gwaith Rhisiart Fynglwyd, Siôn Teg, a Dafydd ap Siencyn Fynglwyd'. University of Wales MA Thesis by M.E. Bassett, 1983

Sal Ll

`A critical edition and study of the Welsh poems written in praise of the Salusburies of Llyweni'. University of Oxford DPhil Thesis by J. Rowlands, 1967-68

SC

Studia Celtica

Siôn Brwynog: C

`Cywyddau Siôn Brwynog'. University of Wales MA Thesis by Rosemarie Kerr, 1960

Siôn Mawddwy: Gw

`Astudiaeth destunol o waith Siôn Mawddwy'. University of Wales MA Thesis by Dyfrig Davies, 1965

TA

Gwaith Tudur Aled, ed. T. Gwynn Jones, 1926

TCHNM

Trafodion Cymdeithas Hanes Naturiaethwyr Môn

TCHSDd

Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych

TCHSG

Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon

THSC

Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion

T. Jones: GG

Thomas Jones, Y Gwir er gwaethed yw, 1684

T. Lewis: CD

Thomas Lewis, Caniadau Duwiol, 1795

T. Prys: Bardd

`Barddoniaeth Tomos Prys o Blas Iolyn'. University of Wales MA Thesis by W. Rowlands, 1912

Traeth

Y Traethodydd

TRS

Transactions of the Radnorshire Society

Tudur Penllyn, &c: Gw

`The works of Tudur Penllyn & Ieuan Brydydd Hir Hynaf'. University of Wales MA Thesis by Abraham Jenkins, 1921

Wiliam Cynwal: Gw

`Testun beirniadol o gasgliad llawysgrif Mostyn 111 ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. University of Wales MA Thesis by S. Rhiannon Williams, 1965

William Cynwal: Gw.

(G.P. Jones) `Astudiaeth destunol o ganu William Cynwal yn Llawysgrif (Bangor) Mostyn 4'. University of Wales MA Thesis by G. P. Jones, 1969

Wiliam Cynwal: Gw

(R.L. Jones) `Astudiaeth destunol o awdlau, cywyddau, and englynion, gan William Cynwal'. University of Wales MA Thesis by R. L. Jones, 1969

Wiliam Llyn: Gw.

(R.Stephens) `Gwaith William Llyn'. University of Wales PhD Thesis by Roy Stephens, 1983

WL

Barddoniaeth William Llyn, ed. J.C. Morrice, 1908

W. Midleton:

William Midleton, Barddoniaeth neu Brydyddiaeth,1593 (adarg. 1930)