Skip to main content

Caernarfonshire

 • Capel Helyg: cyfarfodydd dathlu tri-chanmlwyddiant, nos Iau a dydd Gwener, Mehefin 5 a 6, 1952, (Pwllheli, 1952), 11tt.
 • Capel Newydd, Nanhoron, (Caernarfon, 1958), [8] tt.
 • Dathlu dau canmlwyddiant eglwys yr Annibynwyr Pendref, Caernarfon, 1791-1991, (Caernarfon, 1991), 8tt.
 • J. Ifor Davies: Eglwys Annibynnol Salem, Caernarfon: hanes yr achos, 1862-1962, (Caernarfon, 1962), 52tt.
 • E.E. Edwards: Canmlwyddiant Salem, Penmaenmawr, 1863-1963, (Conwy, 1963), 64tt.
 • Eglwys Annibynnol Capel Coffa Cyffordd Llandudno: hanner canmlwyddiant, 1895-1945, [s.l.: s.d.], 8tt.
 • Huw Ethall: Hanes eglwys Salem, Porthmadog, (Pwllheli, 1960), 13tt.
 • Y Gwir i'r byd: sef hanes eglwys Gynulleidfaol Joppa, Caernarvon, lle rhoddir crybwylliadau am ei chychwyniad, ei herledigaethau, a'i llwyddiant yn ngwyneb yr ymosodiadau a wnaed yn ei herbyn, (Dolgellau, 1844), 16tt.
 • Hugh Hughes: Hanes yr achos yn Salem, Bethesda, Arfon, 1870-1932, (Merthyr Tydfil, 1932), 18tt.
 • W. Ross Hughes: Llafurwaith canrif: canmlwyddiant eglwys Tabor ger Porthmadog, (Penmaenmawr, 1945), 11tt.
 • William Hughes, Gwilym Parry: Hanes y Tabernacl, Penmaen-Mawr, 1895-1995, (Penmaen-Mawr, 1995), 23tt.
 • William John Hughes (Deiniolfryn): Canmlwyddiant eglwys Gynulleidfaol Ebenezer, Llanddeiniolen, (Caernarfon, 1923), 128tt.
 • A. Jones: Christ Church English Congregational, Llandudno: centenary 1858-1958, (Llandudno, 1958), 31pp.
 • David Jones, Evan Jones: Hanes gweithrediadau cyfarfod chwarterol yr Annibynwyr, yn nghyfundeb Lleyn ac Eifionydd, am y deng-mlynedd-ar-hugain diweddaf, (Pwllheli, 1893), 155tt.
 • Gwilym ap Vychan Jones: Eglwys Annibynnol Moriah, y Felinheli: hanes yr achos, 1862-1962, (Bangor, 1962), 24tt.
 • Gwyn Jones: Canmlwyddiant eglwys Annibynnol Tabernacl, Morfa Nefyn: 1862-1962, Llun a Mawrth, Mai 28 a 29, 1962, (Caernarfon, 1962), 11tt.
 • Gwyn Jones: Gŵyl a gwaith: canmlwydd o hanes Capel Coffadwriaethol Dr Arthur Jones, Cyffordd Llandudno, (1895-1995), (Cyffordd Llandudno, 1995), 76tt.
 • H. Ivor Jones: Hanes Annibyniaeth yn Sir Gaernarfon hyd ddiwedd y ddeunawfed ganrif, (Caernarfon, c.1897), 118tt.
 • Idris Jones: Llawlyfr dathlu canmlwyddiant a chwarter eglwys Annibynnol Salem, Caernarfon, 1987, (Caernarfon, 1987), 20tt.
 • Jones, L.D. (Llew Tegid): Annibyniaeth ym Mangor. (Anerchiad a draddodwyd yn nghyfarfod sefydliad y Parch. Ellis Jones yn Ebenezer, Bangor, yr hwn a gynhaliwyd Mercher a Iau, Hydref 18 a 19, 1891, (Bangor, 1891), 8tt. [Gwahanlith o'r Celt, Tachwedd 1891].
 • R.E. Jones: Dos i fyny i ben Pisgah, 1878-1978: cip ar ganrif capel, (Caernarfon, 1979), 121tt.
 • R. Tudur Jones: Camau ar daith dwy ganrif Annibynwyr Bangor, (Bangor, 1982), 55tt,
 • Henry Lewis: Can-mlwyddiant y Tabernacl. Hanes eglwys y Tabernacl, Bangor, o'i chychwyniad yn Lôn y Pobty, yn y flwyddyn 1804, hyd agor y Tabernacl Newydd ar Lôn y Garth, yn y flwyddyn 1905, ynghyda pheth o hanes Dinas Bangor, a hanes cychwyniad yr enwadau ymneillduol yn y dref, (Conwy, 1907), vii, 160tt.
 • Llawlyfr canmlwyddiant a hanner eglwys Annibynnol Horeb, Dwygyfylchi, 1813-1963: hanes yr achos, (Conwy, 1963), 40tt.
 • Gwilym Parry: Llawlyfr canmlwyddiant eglwys Garisim, Llanfairfechan, 1863-1963, (Llanfairfechan, 1963), 22tt.
 • W.J. Parry: Cyfrol y jiwbili eglwys Bethesda, Arfon, (Dolgellau, 1900), 127tt.
 • W.J. Parry, D. Stanley Jones: Cyfarfod Chwarter Arfon: crynhodeb o'i hanes, ynghyda phapur ddarllenwyd ar "Gyfansoddiad a gwaith y cyfarfod chwarter", yn nghyfarfod Bethlehem, Llandegai, Hydref, 1907, (Caernarfon c.1907), 14tt.
 • Mat Pritchard: Canmlwyddiant eglwys Gynulleidfaol yr Annibynwyr Nant Padarn, Llanberis, 1868-1968, (Caernarfon, 1968), 111tt.
 • Elfed Roberts: Capel yr Annibynwyr Drws-y-Coed: dathlu canmlwyddiant, 1892-1992, [s. l. : 1992], 16tt
 • William G. Roberts (Gwilym Eigiau): Ebenezer, Trefriw: hanes yr achos Annibynnol yn Nhrefriw o'i gychwyniad hyd Mawrth 1935, (Llandysul, 1946), x, 66tt.
 • Richie Rowlands, W. Ross Hughes: Canmlwyddiant eglwys Seion, Penmorfa (ger Porthmadog): hanes yr achos am y can mlynedd 1832-1932: hanes y gweinidogion o 1832 hyd 1932, (Merthyr Tydfil, c.1932), 12tt.
 • Thomas Rowlands: Atgofion am Llandudno o ddechreuad achos yr Annibynwyr yn y lle, (Llandudno, 1892), 24tt.
 • Althea Williams: Codi allorau: datblygiad crefydd yn Nyffryn Nantlle, (Caernarfon, 1932), 38tt. 'Yr Annibynwyr', tt.23-7.
 • Ffowc Williams: Eglwys Annibynnol Deganwy Avenue, Llandudno: canmlwyddiant 1883-1983, (Bangor, 1983), 29tt.
 • Hugh Williams: Eglwys yr Annibynwyr, Pendref, Bangor. Dathliad y jiwbili, 1882-1932: byr hanes yr eglwys, (Bangor, 1932), 12tt.
 • Huw Williams: Eglwys Gynulleidfaol Bwlchtocyn: dau ganmlwyddiant yr achos, 1790-1990, (Pwllheli, 1991), [40]tt.
 • Samuel Williams: Hanes Ebeneser, Trefriw, 1935-1966, (Llanrwst, c.1966), 20tt.
 • W.H. Williams: Hanes yr achos yn Salem, Caernarfon, (Caernarfon, 1912), 103tt,