Skip to main content

Cardiganshire

 • Anerchiadau a phregethau a draddodwyd Ebrill 6ed, 1896, yn nghyfarfodydd dathliad trydedd jiwbili cychwyniad yr achos, a chanmlwyddiant sefydliad y diweddar Ddr Phillips fel gweinidog yn Neuaddlwyd, (Llandysul, 1896), viii, 65tt.
   
 • David Russell Barnes: People of Seion: patterns of nonconformity in Cardiganshire and Carmarthenshire in the century preceding the religious census of 1851, [Cardiff], (1995). 'Independents', 42-51.
   
 • Canmlwyddiant eglwys Bryngwenith, 1934, (Castellnewydd Emlyn, c.1934), 14tt.
   
 • Cyfarfodydd canmlwyddiant capel yr Annibynwyr, Borth, dydd Mercher 4ydd Hydref, (s.l.: 1967), 6tt.
   
 • D.M. Davies: Hanes eglwys Annibynnol Hawen, Ceredigion, (Llandysul, 1947), 53tt.
   
 • T. Eirug Davies, Timothy Richard: Trem ar ganmlwydd eglwys Soar, Llanbedr, 1831-1931, (Llanbedr Pont Steffan, 1931), 35tt.
   
 • C.O. Devonald, gol.: Eglwys Annibynnol Bethesda, Ponthirwaun: canmlwydd a hanner yr achos, 1840-1990, (Aberteifi, 1990), 28tt.
   
 • Eglwys Gynulleidfaol Capel Mair: hanes yr achos o'i ddechreuad fel ei traddodwyd yn nghyfarfod dathliad y canmlwyddiant Rhagfyr 17eg, 1905, yn nghyda'r adroddiad am y flwyddyn 1905, (Merthyr Tydfil, 1906).
   
 • [David Lewis Evans], (Talfynydd): Hanes eglwys Hawen, (Aberteifi, 1910), 17tt.
   
 • E. Wnion Evans: Hanes dechreuad yr Annibynwyr a sefydliad yr achos yn Eglwysfach, Glandyfi: hefyd rhestr o'r casgliadau a'r tanysgrifiadau at yr addoldy newydd, (Dolgellau, c.1904), 47tt.
   
 • J.S. Evans: Canmlwyddiant eglwys Maenygroes, (1828-1928), (Llandysul, 1928), 12tt.
   
 • Meirion Evans: Yr Hen Gapel, Llechryd, (Abertawe, 1959), 48tt.
   
 • S. Idris Evans: Hanes eglwys Annibynnol Bryngwenith a gyhoeddwyd ar achlysur dathlu canmlwyddiant a hanner yr achos, 1834-1984, (Aberystwyth, 1984), 48tt.
   
 • D.T. Gravelle: Eglwys Annibynnol Troedyrhiw, Ceredigion, (Llanbedr-Pont-Steffan 1961), 36tt.
   
 • David James (Dewi Iago): Traethawd ar hanes Pantycrugiau, (Aberteifi, c.1922), 8tt.
   
 • M. Euronwy James: Annibynwyr Pisgah a Phenrhiwgaled, Ceredigion, (Penrhyn-coch, 1971), 140tt.
   
 • E.D. Jones: Trem ar ganrif yn hanes eglwys Gynulleidfaol Baker Street, Aberystwyth, ar achlysur dathlu canmlwyddiant y capel presennol, 29 a 30 Ebrill, 1978, (Aberystwyth, 1978), 38tt.
   
 • E.D. Jones, E.J. Owen, D. Morlais Jones: Hanes Bethel, Talybont, 1803-1953, (Aberystwyth, c.1953), 43tt.
   
 • R.E. Jones: Crefydd yn Nhalybont o'i chychwyniad hyd ddiwedd 1900. Yn cynwys hanes y gwahanol eglwysi, y gweinidogion a fu yn llafurio yn y lle, y pregethwyr a godwyd, ac enwau y personau mwyaf amlwg gyda phob enwad o'r dechreuad, (Corris, 1900, 35tt. 'Yr Annibynwyr', tt.8-19.
   
 • R.E. Jones: Cyfrol goffa Bethel a Soar, Talybont, yn cynwys byr-gofianau am gant ac un o aelodau 'y rhai a hunasant' yn ystod deuddeng mlynedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, (Dolgellau, 1901), 215tt.
   
 • W.J. Lewis: The English Congregational church, Portland Street, Aberystwyth, 1866-1966, (Aberystwyth, 1966), 93tt.
   
 • D.T. Lloyd, E.D. Jones: Braslun o hanes Ebenezer, Llangybi, 1772-1972, (Llanbedr-Pont-Steffan, 1972), 31tt.
   
 • D. Lloyd Morgan: Capel Mair, Llanfair Clydogau. Cyfrol y jiwbili yn cynwys hanes a dathliad ei chanmlwyddiant, sef o Gorffennaf 1825, hyd Gorffennaf 1925, (Llanelli, 1926), 62tt.
   
 • Llewelyn Morgan: Hanes eglwys Salem, Coedgruffydd am 1824-1924, (Merthyr Tydfil, 1925), 23tt.
   
 • D. Morris: Ychydig o hanes eglwys Annibynol Glynarthen. Dechreuad yr achos; rhai o hen bregethwyr a gweinidogion a fagwyd yn yr ardal: y gweinidogion a fu yn llafurio yma: ynghyd â rhai atgofion, (Aberteifi, c.1913), 11tt.
   
 • D.J. Roberts: Capel Mair [Aberteifi], (Llandysul, 1955), 144tt.
   
 • Soar Independent chapel, Llanbadarn Fawr: list of subscribers and facts relating to the history of the cause in the place, (Aberystwyth, c.1892), 20pp. [Y testun yn Gymraeg].
   
 • Gwilym J. Thomas: Pobl y ffordd: penodau yn hanes Bwlchygroes, 1833-1983, (Llandysul, 1983), 87tt.
   
 • John Thomas, H. Hermonydd Williams: Detholiad daucanmlwyddiant Capel Isaf, Llechryd, Mai 4ydd ar 5ed 1909, yn nghyda hanes yr achos yn ei wahanol agweddau, (Merthyr Tydfil, 1909), 32tt.
   
 • Thomas Williams, Daniel Richard, John Davies: Braslun o hanes Ty'nygwndwn, Felinfach, Ceredigion, ar achlysur dathlu daucanmlwyddiant, 20 Gorffennaf, 1973, (Llandysul, 1973), 40tt.