Skip to main content

Carmarthenshire

 • David Russell Barnes: People of Seion: patterns of nonconformity in Cardiganshire and Carmarthenshire in the century preceding the rligious census of 1851, [Cardiff], (1995). 'Independents', 42-51.
 • David Bowen (Deheufardd): Hen gymeriadau Capel Als, Llanelli, (Llanelli, 1881), 24tt.
 • 100 mlwyddiant adroddiadau blynyddol eglwys Heol Awst, Caerfyrddin: adroddiad blynyddol am y flwyddyn 1990, (Caerfyrddin, 1990). J. Towyn Jones, 'Cymell y latent powers, 1890-1900', 3-9.
 • Cyfarfodydd dathlu canmlwyddiant eglwys Annibynnol Seilo, Llangeler, 1889-1989, (Llangeler, 1989)
 • B. Davies: Cofgolofn: sef byr-hanes eglwys Capel y Graig, Trelech, o'i sefydliad hyd ymweliad y Gymanfa Dair-sirol â hi yn 1896, (Llandysul, 1896), 48tt.
 • Ben Davies: Crugybar: hanes eglwys Crugybar, Sir Gaerfyrddin, (Ammanford, 1927), 80tt.
 • Ben Davies: Dathlu iwbili eglwys y Capel Newydd, Llandeilo, 1902-1952, (Llandeilo, 1952), [14] tt.
 • Bryn Davies: Hanes eglwys Annibynnol Gwyddgrug, Pencader, (Pencader, 1940), 37tt.
 • Bryn Davies, D. Brinley Thomas: Dwy ran o stori'r ganrif: eglwys Gwyddgrug 1890-1990, (Pencader, 1990), 67 tt.
 • D. Picton Davies: Hanes eglwys Capel Iwan, 1723-1923: sef cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd Mai 22 a 23, 1923, i ddathlu daucanmlwyddiant yr achos, (Caerdydd, 1924), 85tt.
 • Dan Davies: Sardis, Trimsaran, 1874-1974, (Abertawe, 1974), 38 tt.
 • Glyn Davies: Hanes eglwys Annibynnol Bwlchnewydd, [s.l]: yr awdur, 1996, 96 tt.
 • Jacob Davies (Alaw Cowyn): Hanes eglwys Annibynnol Penybont (gorllewin Myrddin), 1856-1956, (Abertawe, 1956), 61tt.
 • T. Eirug Davies: Braslun o hanes eglwys Annibynnol Gwernogle ar gyfer dathlu dau can mlwyddiant y ty cwrdd, Hydref 19 a'r 20, 1949, (Llandysul, 1949), 36 tt.
 • T. Eirug Davies: Hanes Bethel, Parcyrhos at gyrddau dathlu ei chanmlwyddiant, Mai 28ain a 29ain, 1940, (Llanbedr-Pont-Steffan, 1940), 48 tt.
 • William Davies, David Griffiths: Pumed jiwbili eglwys Annibynnol Rhydyceisiaid, 1707-1957: stori'r achos, (Abertawe, 1957), 55tt.
   
 • William Anthony Davies (Llygad Llwchwr): Ty'n y wern [Glanaman] fy ieuenctid: atgofion am hen gymeriadau, (Ammanford, 1943), 31tt.
 • John Edwards, ed.: Footprints of faith: aspects of the origins and growth of Christianity in the Llanelli area, (Llanelli, 1990), 86tt. Noel Gibbard, 'The history and nature of Llanelli nonconformity, 30-35. Maurice Loader, 'The origins and growth of the Independent churches of Llanelli', 60-86.
 • E. Lewis Evans: Capel Isaac, (Llandysul, 1950), xii, 182tt.
 • Gwilym Evans: Capel Seion, Drefach, Llanelli, 1712-1980, (Abertawe, 1981), 54tt.
 • Hazel Charles Evans: Bethel, Carwe, 1891-1991: braslun o hanes yr achos, (Llanelli, 1991), 36tt.
 • J. Camwy Evans: Hanes eglwys Lloyd Street, Llanelli, (Llanelli, 1937), 95tt.
 • Joseph Llewelyn Evans: Braslun o hanes yr achos yng Nghapel Maen, Gwynfe, (1853-1953), (Llandysul, 1953), 16tt.
 • Timothy Evans: Hanes eglwys Annibynnol Gwernogle o'i chychwyniad yn 1650 hyd ddiwedd y ganrif bresenol, a'r adroddiad am y flwyddyn 1900, (Pencader, 1901), 18tt.
 • Gwyn Francis: Hanes eglwys Annibynnol Rama ger Caerfyrddin, 1842-1992, (Llandyfaelog, 1992), 32tt.
 • Eifion George: Eglwys Annibynnol y Tabernacl, Cefneithin, 1876-1976, (Llandysul, 1977), 145tt.
 • W.T. Gruffydd: Hanes y Tabernacl, Llandeilo, (Llandysul, 1951), 63tt.
 • T. Hewitt: Trem yn ôl: hanes yr achos a blaenoriaid crefyddol Pontyberem, 1742-1933, (Llanelli, 1934), 59tt.
 • John Hughes: Eglwys Annibynnol Cwmllynfell: pennod o'i hanes heddyw, sef hanes cyrddau ordeinio Mr T. Eirug Davies BA, BD, o Goleg Bala-Bangor, yn weinidog arni, Gorphenaf 16eg a'r 17eg, 1919, (Ystalyfera, 1919), 32tt.
 • John Llewelyn Hughes: Hanes Capel Clement a Rehoboth ger Llanelli, yn nghyda chryn lawer o hanes Jerusalem, Carmel a Seion, Penbre, hefyd crynhodeb o hanes y Parchn Thomas Clement, David Davies, Rehoboth; Evan Davies, Carmel, Henry Evans, Burry Port, ac ereill, (Llandeilo, 1907), 52tt.
 • John James: 150 mlynedd y Christian Temple (Gellimanwydd), Rhydaman: cyfarfodydd dathlu'r iwbili, (Merthyr Tydfil, 1932), [16]tt.
 • W.C. Jenkins: Hanes yr achos Annibynol yn Cydweli, yn nghyd ag anerchiad a draddodwyd i eglwysi Capel Sul a Sardis, Tachwedd 6ed, 1892: gydag ychwanegiad o hanes yr eglwysi oddi ar hyny hyd yn awr - Mehefin 1894, (Llanelli, 1894), 12tt.
 • Albert Jones: Eglwys Salem, Llanymddyfri, 1797-1947: dathlu trydedd iwbili'r achos, Sul a Llun, Medi 18 a 29, 1947, (Llandysul, 1947), 31tt.
 • D. Jones, J. James: Hanes eglwys Annibynnol Saron, Llangeler, (Llandysul, 1937), 73tt.
 • David Jones: Canmlwyddiant Siloh, Penybanc, Llandeilo, 1830-1930, (Merthyr Tydfil, 1931), 24, iii tt.
 • Evan Jones: Byr gofnodiad o fywydau nifer o aelodau ymadawedig eglwysi Crugybar ac Abergorlech, yn ystod gweinidogaeth y Parch Evan Jones, Crugybar, (Llanbedr Pont Steffan, 1856). Cyhoeddwyd gyntaf yn Y Diwygiwr, 1856.
 • Herman Jones: Hanes eglwys Annibynnol Jerusalem, Burry Port, 1812-1962, (Llanelli, 1962), 80tt.
 • Simon B. Jones: Hanes Peniel a Bwlchycorn, (Llandysul, 1938), 52tt.
 • Trefor Jones-Morris: Cyfarfodydd dathlu canmlwyddiant eglwys Annibynnol Seilo, Llangeler, 1889-1989, dydd Sadwrn, Hydref 21ain a dydd Sul, Hydref 22ain, (Llandysul, 1989), 8tt.
 • T.H. Lewis: Sion, Llandybïe: braslun o'i hanes, 1895-1945, (Porth, 1945), 24tt.
 • Maurice Loader: 'The ministry of Revd David Rees, Capel Als, [Llanelli] 1829-1869', [s.l.: s.d.]. Teipysgrif 11 dalen.
 • Maurice Loader: 'The roots of the Llanelli Independent churches, 1662-1827', [s.l.: s.d.]. Teipysgrif 11 dalen.
 • Maurice Loader: Capel Als, 1780-1980, (Abertawe, 1980), 137tt.
 • Mathias Maurice: Y wir eglwys yn cyrchu att y nod nefol ynghadernid y tragwyddol Dduw lle mewn rhan y gwelir gwendid a gwaith a gobaith y crediniol. A gwir allwedd i'r ystyriol i agoryd Llyfr y Datcuddiad. Att yr hyn y chwanegwyd byr hanes eglwys Rhydyceished yn eu nheulltuad o Henllan, 1708, Argraphwyd yn y flwyddyn 1727, 54tt.
 • John Jenkyn Morgan (Glan Berach): Hanner canrif o hanes eglwys Annibynnol Bryn Seion, Glanaman, Sir Gaerfyrddin, (Abertawe, 1957), 43tt.
 • J. Dyfnallt Owen, J.D. Jones, Ben Davies: Hanes eglwys Cwmllynfell, (Caerfyrddin, 1935), viii, 199tt.
 • J. Dyfnallt Owen: Hanes eglwys Heol Awst, Caerfyrddin, (Caerfyrddin, 1926), 102tt.
 • Jeremy Owen: Golwg ar y beiau y sydd yn yr hanes a brintiwyd ynghylch pedair neu bum mlynedd i nawr, ym mherthynas i'r rhwygiad a wnaethpwyd yn eglwys Henllan yn y blynyddoedd 1707, 1708, 1709, (Caerfyrddin, 1732-1733), xi, 87tt. Hefyd: Golwg ar y beiau gan Jeremy Owen (1732-3), golygwyd gan R.T. Jenkins, (Caerdydd, 1950), 99tt.
 • William Gordon Owen, William Denley Owen: Canmlwyddiant Cefnypant, 1878-1978: crynodeb o hanes eglwys Annibynnol Cefnypant ar achlysur dathlu canmlwyddiant y capel, (Aberteifi, 1979), [34]tt.
 • J. Derfel Rees: Gwrando'r Gair: hanes eglwys Annibynnol Siloh, Llangeler, a rhai pregethau, (Llandysul, 1945), 70tt.
 • Rhestr o'r derbyniadau at gapel Annibynol Gwyddgrug, ynghyd ag ychydig o hanes yr achos yn y lle oddi ar y dechreu, hyd at yr ymgorphorwyd yn eglwys, [Pencader, s.d.], ii, 14tt.
 • Daniel Richards: Hanes eglwys Annibynnol Bethesda, Llangennech. Paratowyd ar gyfer dathlu canmlwyddiant yr achos, 1831-1931, (Llanelli, 1936), 71tt.
 • John Richards: Hanes eglwys y Christian Temple, Ammanford: papyr a ddarllenwyd yn nghyfarfodydd jubili yr eglwys uchod, dydd Llun, Mehefin 15fed 1903, (Ammanford, 1903), 8tt.
 • R. Gwylfa Roberts: Y Tabernacl, Llanelli: hanes yr eglwys (amlinelliad). Ysgrifenwyd ynglyn â dathliad y jubili, 1908, (Llanelli, 1908), 56tt.
 • W.J. Samuel: The story of a church: Park Congregational church, Llanelly, 1839-1954, (Llanelli, 1955), 94pp.
 • J. Oliver Stephens: Hanes canrif gyntaf eglwys Heol Undeb, Caerfyrddin, 1844-1947, (Caerfyrddin, 1954), 32tt.
 • D. Elfryn Thomas: Y Tabernacl coed: canmlwyddiant eglwys Annibynnol Moreia, Ty-croes, 1876-1976, (Abertawe, 1976, 48tt.
 • G. Brynmor Thomas: Llwybrau llafur: hanes eglwys Annibynnol Milo, Llanfihangel Aberbythych, 1828-1976, (Abertawe, 1968), 111tt.
 • Mair Thomas: Hanes Gibea, Brynaman, 1842-1992, (Brynaman, 1992), [88]tt.
 • Rachel Thomas: Christian Temple: eglwys Annibynnol Gellimanwydd, Rhydaman, 1782-1982, (Abertawe, 1982), 72tt.
 • Stephen Thomas: Canmlwyddiant eglwys Annibynol Blaenycoed: sef ei hanes o'i chychwyniad hyd y flwyddyn 1901, (Pencader, 1901), 46tt.
 • Mary Eunice Williams: Hanes eglwys Annibynnol Esgairdawe, (s.l., 1992), 293tt.
 • Edwin Williams: Braslun o hanes eglwys y Bryn [Llanelli] a rhai o'i hen gymeriadau: hefyd hanes Côr y Bryn, (Llanelli, 1891), 64tt.