Skip to main content

Denbighshire

 • Cyfarfod dathlu canmlwyddiant Seion, eglwys yr Annibynwyr, Betws-yn-rhos, nos Fercher, Mai 31ain, 1972, (Bae Colwyn, 1972), 8tt.
 • J. Davies: Hanes yr eglwys Annibynol, a'r ysgol Sabbothol perthynol i gapel Pendref, Rhuthyn, (Rhuthyn, 1864), 16tt.
 • English Congregational church, Colwyn Bay, 1882-1932, (Colwyn Bay, 1932), 16pp.
 • D.J. Jones: Canmlwyddiant Ebeneser, Queen Street, Wrecsam, 1863-1963, (Yr Wyddgrug, 1963), 30tt.
 • E.K. Jones: Harwt a Bryn Seion: hanes eglwys Annibynnol Brymbo, 1802-1940, (Llandysul, 1941), 110tt.
 • Penllyn Jones, D.O. Williams: Hanes yr enwad Annibynnol yng Ngholwyn a'r cylch o 1804 hyd 1915, (Aberdâr, 1916), 87tt.
 • Llawlyfr dathlu canmlwyddiant a hanner capel Ebenezer, Fforddlas, (1834-1984), Gorffennaf 17eg 1984, (Dinbych, 1984), 23tt.
 • Richard Morgan: Hanes eglwys Philadelphia, Llanarmon, (Merthyr Tydfil, c.1922), 16tt.
 • Dafydd Owen: Llawlyfr dathlu canmlwyddiant a hanner capel Ebenezer, Fforddlas, (1834-1984), (Dinbych, 1984), 24tt.
 • Dafydd Owen, gol.: Gwylio gorymdaith: dathliad dau gant a hanner Capel Lôn Swan, Dinbych, 1742-1992, (Dinbych, 1992), 67tt.
 • Alfred Neobard Palmer: A history of the older nonconformity of Wrexham and its neighbourhood, (Wrexham, 1888), xi, 167, vpp. 'History of the Pen-y-bryn Congregation (Independent)', pp.114-21.
 • Griffith Quick: Penybryn Congregational church, Wrexham: anniversary handbook, 175 years, 1783-1958, (Birmingham, 1958), 12pp.
 • P. B. Rees: Salem, eglwys Gynulleidfaol Coedpoeth, 1858-1983, (Coedpoeth, 1983), 23tt.
 • William Roberts: Annibyniaeth yn Ninbych a'r gymmydogaeth, (Dinbych, 1913), vii, 54tt.
 • Ruabon Congregational church centenary, 1858-1958, (Cefn Mawr, 1958), 4pp