Skip to main content

Meirionethshire

  • Canmlwyddiant eglwys Hyfrydfa, Manod, Blaenau Ffestiniog, 1879-1979, [s.l.: s.d.], 12tt.
  • Ieuan Evans: Eglwys Annibynnol Rhydymain: dathlu dau canmlwyddiant yr achos, 1784-1984, (Dolgellau, 1984), 24tt.
  • R.T. Jenkins: Hanes cynulleidfa Hen Gapel Llanuwchllyn, (Y Bala, 1937), 223tt.
  • Michael Jones: Hen Gapel Llanuwchllyn: adroddiad byr am amgylchiadau y capel uchod, a'r pethau y dadleuir yn eu cylch mewn perthynas iddo, (Dolgellau, c.1830), 4tt.
  • Richard Jones: Dathlu agor capel Bethesda, Tywyn, Mehefin 1820: hanes yr achos, 1803-1970, (Abertawe, s.d.), 38 tt.
  • Idris Lumley: Canmlwyddiant capel yr Annibynwyr, Aberdyfi, 1800-1980, [s.l.: 1980], 8tt.
  • Richard Owen: Traethawd ar hanes Annibyniaeth yn Nghorris a'r cylch, (Y Bala, 1893), 56tt.
  • Evan Roberts: Canmlwyddiant eglwys Rama, Llandderfel, (Bala, 1968), 15tt.
  • H.O. Roberts: Hanes Annibyniaeth yn mhlwyf Ffestiniog yn cynwys byr gofnodion am bersonau fu yn ymdrechgar gyda chychwyniad a chynydd yr achos, (Blaenau Ffestiniog, 1879)
  • David Williams: Hanes Annibyniaeth ym mhlwyf Ffestiniog, (Blaenau Ffestiniog, c.1927), viii, 148tt.