Skip to main content

Montgomeryshire

 • Cyfarfod agor Ebeneser (Capel newydd yr Annibynwyr), Llanfair Caereinion, Ionawr 8, 9, 10 a'r 11, 1939, (Trallwng, 1939), 19tt.
 • Dathliad canmlwyddiant eglwys Creigfryn, Carno, 1811-1911, (Y Bala, 1912), 41tt.
 • D. Milton Davies: The struggles of Independency at Llanfyllin: a short narrative of facts connected with the church worshipping at Pendref chapel, from its origins in 1640 to the present time: in a letter addressed to the Rev. R. Williams MA, rector of the parish, with a postscript, (Llanfyllin, 1863), 19pp.
 • J.M. Edwards: History of Independency at Sarney and the neighbourhood, (Llanfyllin, 1900), 59pp.
 • Eglwys Annibynnol Glanhafren. Glanhafren Congregational church, 1828-1978, (s.l.,1978), [10]tt. [Testun dwyieithog]
 • Charles Evans (Siarl Trannon): Perllan y dyffryn: neu hanes crefyddol yn mhlwyf Trefeglwys, (Dolgellau, 1900), 148tt. 'Hanes yr enwad Annibynol yn Mhlwyf Trefeglwys', tt.47-8.
 • Hugh James: Rhagoriaethau a diffygion eglwysi Maldwyn: papyr a ddarllenwyd yn nghymanfa Meifod, Mehefin 15fed, 1865, (Llanidloes, c.1865), 10tt.
 • Idris Jones: Eglwys Annibynnol y Trallwng: y capel Cymraeg. Cofio doe, 1876-1976, (Welshpool, 1976), 40tt.
 • H. Morgans: Dechreuad a chynnydd Annibyniaeth yn Sammah, Maldwyn, (Dolgellau, c.1870), 4tt.
 • Nodiadau coffadwriaethol am Edward a Jane Edwards, Bontdolgadfan, Llanbrynmair, a rhai eraill o'r teulu. Wedi eu casglu o wahanol fisolion: yn nghydag ychydig o hanes dechreuad yr achos Annibynol yn y Bont, (Dolgellau, s.d.), 24tt.
 • Zion Congregational church, Llanwnog: centenary, 1926, (Llanidloes, 1930), 20pp.