Skip to main content

Welsh Congregational Chapels in England

 • Idris Hopcyn: Hanes eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Wheeler Street, Birmingham, 1860-1960, (Birmingham, c.1960), [20]tt.
 • Morfudd Jenkins: Hanes eglwys Gymraeg Harrow, 1937-1987, (Harrow, 1987), 63tt.
 • R. Emrys Jones: Eglwys Annibynnol y Tabernacl, Derrington Avenue, Crewe: dathlu hanner-canmlwyddiant, 1900-1950. Hanes yr achos, (Crewe, 1950), 60tt.
 • Jubilee record; exhibiting the progress of the Welsh Independents in the town of Liverpool, during the past fifty years; from the commencement of their interest in 1802, to the year 1852, (Liverpool, 1852), 11pp.
 • E.N. Miles: Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Bryste, sefydlwyd 1819: cyfarfodydd agoriadol y capel newydd yn St James' Parade, Haymarket, Tachwedd 11eg, 13g a'r 15fed, 1953, (Bryste, 1953), 19tt.
 • W.T. Owen, gol.: Capel Elfed: (hanes eglwys y Tabernacl, King's Cross), (Llundain, 1989), 159tt.
 • Dafydd Rees: Hanes eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Birmingham, oddiar 1960, (Birmingham, c.1984), 21tt.
 • Trydedd iwbili y Tabernacl, eglwys Annibynnol Gymraeg Belmont Road, Lerpwl, 1800-1950: llawlyfr y dathlu (Lerpwl, 1950), 15tt.
 • Welsh Congregational church, Grove Street, Liverpool. Official handbook of the grand Welsh bazaar (in aid of the above Church) held in St George's Hall, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, November 3-6, 1903, (Liverpool, 1903). 'Grove Street Welsh Congregational Church', pp.34-5
 • Iorwerth Williams: Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Bryste, sefydlwyd 1819: dathliad y drydedd iwbili yn eglwys yr Annibynwyr, St James' Parade, Bryste, Tachwedd 8-9, 1969, (Bryste, 1969), 17tt.
 • J.P. Williams: Dathlu canmlwyddiant eglwys y Tabernacl, Amwythig (1862-1962): braslun o hanes yr achos, [s.l.: s.d.], 20tt.
 • Llywelyn Williams, gol.: Hanes eglwys y Tabernacl, King's Cross, Llundain, (gynt Ebenezer, Fetter Lane), 1847-1947, (Llundain, 1947, 142tt.
 • J.D. Williams Richards: Hanes eglwys Gobaith, Doncaster, 1927-1987, (Abertawe, 1987), 27tt.
 • J.D. Williams Richards, gol.: Cyfundeb Annibynwyr Cymraeg Lerpwl a'r cylch: llawlyfr dathlu tri chwarter canrif y cyfundeb, 1952, ([s.l.: s.d.] 32tt.
 • Woolton Road, Lerpwl. Taflen achlysur a chyfarfodydd Sul uno eglwysi Tabrnacl, Belmont Road a Woolton Road â'i gilydd o dan weinidogaeth y Parch. J.D. Williams-Richards, 22ain Medi, 1963, [s.l.: 1963], 8tt.