Skip to main content

A list of books and articles on the Welsh settlement in Patagonia, South America. The Library also has a detailed list of periodicals published in the settlement, including the newspaper Y Drafod(1891-) See also Glaniad (archived website).

British Official Papers

-1867 [3946] XLIX. Correspondence respecting the Welsh colony on the River Chupat, in Patagonia.


-1871 C.411 XLVIII. Correspondence respecting the Welsh colony on the River Chupat, in Patagonia.


-1872 C.659 LXX. Remarks on the River Plate republics as a field for British emigration. * Slight reference to the Welsh colony.


-1876 C.1583 LIII. Welsh colony of Chupat.


-1897 C8361 LXI. Report on the Welsh settlement at Chubut, in the Argentine Republic.


-1900 Cd.385 LV. Reports on the Welsh settlement at Chubut, in the Argentine Republic.


-1902 Cd.915 CXXX. Report by the Hon. E. Scott on the Welsh colonies in Chubut.

Books and Articles: A to C

-Aaron, Jane. Eluned Morgan a'r angen am wreiddiau. Efrydiau athronyddol LXI (1998), 86-103.

-Ap Iwan, M. The Chubut Welsh colony [articles from] Magazine Geografico Argentino Feb. March 1933.

-Bangor and district history book. [Bangor, Saskatchewan] [Bangor History Book Project], 2002.From the Pampas to the Prairies by Lewis Thomas p.5-10
List of Patagonians p.11

-Baskerville,Eirionedd. Powys to Patagonia. Cronicl Powys 52 (April 2001), 32-41.

-Baskerville,Eirionedd. Welsh emigrants to Patagonia. In The family and local history handbook 6th ed. :G R Specialist Information Services, 2002, 129-131.

-Baur, J E. The Welsh in Patagonia: an example of nationalistic migration. Hispanic American Historical Review XXIV, 4 (1954).

-Bennett, Carol. In search of the Red Dragon. Jupiter Books, 1985. 0-919137-13-X.

-Bertomeu, Carlos A. El valle de le Esperanza: una historia de Gales y Chubut. El Ateneo. 1943.

-BETH maen nhw'n ei fwyta? Casgliad o rysetiau o'r Wladfa, [golygydd: Cathrin Williams] Bangor: Coleg Normal Bangor ar ran Cymdeithas Cymry'r Ariannin, 1994, 48p.
Yn cynnwys mynegai

-Birt, Paul. Bywyd a gwaith John Daniel Evans El Baqueano. Gwasg Carreg Gwalch, 2004 328tt.

-Blackwell, J.B. Meet Rene - the Patagonian poet. Action network 5 (Nov/Dec 1997) 33 port.

-Borrero, Jose Maria. La Patagonia tragica. Editorial Americana, 1967.

-Bourne, Benjamin Franklin. Y carcharor ym Mhatagonia: neu fywyd ym mysg y cewri. Roberts ac Evans, [d.d.]

-Bowen, E G. The Welsh in Patagonia, 1866-85. Geog Journal 132 (1966), 16-31.

-Bowen, Geraint. Ailsefydlu Gorsedd y Wladfa (Patagonia). Yn Rhaglen Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru 2003. [S.l.] : Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gorsedd y Beirdd, 2002, 65-67.

-Bowen, Geraint. Gorsedd y Beirdd yn y Wladfa Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru XXX11 (3) (Haf 2002) 317-336

-Brooks, Walter Arial a Lublin, Geraldine. Croesi ffiniau diwylliannolTaliesin 125 (Haf 2005) 94-96

-Nelvy Bustamante. Cuentan en la Patagonia. Buenos Aires: Sudamerica, 2005. 64p

-Caamaino, Americo. Colonizacion Galesa en el Chubut. Resena Historica, [d.d.]

-Campbell, A.B.  When I was in Patagonia. A.B. Campbell. 1953.

-Canclini, Arnoldo. Jorge A. Humble: medico y misioners patagonico. Marymar, 1980.

-Capilla Seion su centenario, Bryn Gwyn, Chubut. [s.n.] [s.1], 1988, 24p.

-Carmen de Patagones y su historia. Museo Historico Regional Municipal Francisco de Viedma, 1981.

-Chatwin, Bruce. In Patagonia. Cape, 1977. 0-330-24644-0.

-Chatwin, Bruce. Patagonia revisited. Michael Russell, 1985.

-Coronato, Fernando. Los Galeses estan aqui! La bitacora PatagoniaNo 19 Ano 5 (Inviemo 2002) 20-21.

-Coronato, Fernando. Utopies bretonnes en Patagonia. Armen 137 (Nov/Dec 2003) 36-41 ill., ports.

-Coronato, Fernando. Connections between the Welsh colony in Patagonia and the Falkland Islands - the loss of the schooner 'Denby'.Cymru a'r Môr 25 (2004), 100-103.

-Coronato, Fernando. Early links between the Falkland Islands and the Welsh colony in Patagonia: bishops from the Islands visiting the mainland The Falkland Islands Journal 833 (2004) 22-27

-Coronato, Fernando. "Early links between the Falkland Islands and the Welsh Colony in Patagonia: connecting through a missing crew" The Falkland Islands Journal 8(1) 110-113

-Coronato, Fernando. Early links between the Falklands and the Welsh colony in Patagonia; Joseph Seth Jones' arrival in the islands told in one of his letters. The Falkland Islands Journal 7 (3) (1999), 95-101.

-Coronato, Fernando. The first Welsh footstep in Patagonia: the primitive location of Puerto Madryn. Welsh History Review, 18/4 December 1997, 639-666.

-Coronato, Fernando & Gaviratti, Marcelo. New flag of the old dragon. The Welsh-Patagonian flag. Flagmaster 110. (Autumn 2003), 14-15.

-Coronato, Fernando & Maurel, Francoise. Reve et desillusion: Patagonie desiree, Patagonie vecue Amadis 5 11-17

-Cuadernos de historia del Chubut. Junta de Estudios Historicos de Chubut, [1969?].

-Cuadernos de historia Patagonica. Chubut : Centro de Estudios Historicos y Sociales Puerto Madryn, 2003.

Cymanfa Ganu en memoria de nuestros antepasados al cumplir cien años de su llegada a Cwm Hyfryd 1894-1994, 24t. 

-Cymdeithas Cymry Ariannin 1939-1989. Cymdeithas Cymry Ariannin, 1990.

-Cox, Edward. I Batagonia. Yr Arwydd. Mawrth 1995 t.19, Mai 1995 t.21, Gorff. 1995 t.23, Medi 1995 t.23, Hyd. 1995 t.22.

Books and Articles: D to E


-D'Amico, Héctor. Los galeses que conquistaron la Patagonia. La Nacion 12.3.1989, 5-11 ill, ports.


-Davies, Aled Lloyd. Y fenter fawr. Canolfan Technoleg Addysg Clwyd, 1986.

-Davies, Aled Lloyd. The great adventure. Clwyd Centre for Educational Technology, 1987. 57p.

-Davies, Alun. Michael D Jones a'r Wladfa. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 1966, part I, 73-87.

-Davies, D S. Adroddiad y Parch D S Davies am sefyllfa y Wladfa Gymreig. Edwin Cynric Roberts, 1875. Allan o Baner America.

-Davies, D S. Y Cymro, sef llawlyfr y Wladfa Gymreig. Efrog Newydd: Taylor & Barwood, 1872.

arg. arall Bangor: Nixon & Jarvis, 1881.

-Davies, D S. Atodiad i'r "Cymro", sef llawlyfr y Wladfa Gymreig, Patagonia. O P Griffith, 1882..

-Davies, Eirug. Gwladychu'r Cymry yn yr 'American West': ynghyd â rhai o'r datblygiadau rhagarweiniol i Batagonia. Gwasg Carreg Gwalch, 2003. 92t.

-Davies, Gareth Alban. Camwy, camddwr a chamwri. Y Traethodydd135 (1980), 204-8.

-Davies, Gareth Alban. Tan tro nesaf: darlun o Wladfa Gymreig Patagonia. Gomer, 1976. 0-85088-392-X.

-Davies, Gareth Alban. The Welsh press in Patagonia. In A nation and its books. National Library of Wales in association with the Centre of the Book, 1998, 265-276.

-Davies, Gareth Alban. Wales, Patagonia, and the printed word: the missionary role of the press. Llafur 64 (1995), 44-59.

-Davies, Ioan. Dyddiadur Y Wladfa. Y Cylchgrawn Efengylaidd 29/3 (1992), 24-6.

-Davies, Jonathan Ceredig. Adventures in the Land of Giants (a Patagonian tale). Welsh Press Co. Ltd, 1892.

-Davies, Jonathan Ceredig. Darlith ar Patagonia. ... I Jones, 1891.

-Davies, Jonathan Ceredig. Patagonia: a description of the country. D Davies, 1892.

-Davies, Lowri. Patagonia. Barn 430 (Tachwedd 1998), 24-27.

-Davies, M J E. Patagonia to Canada

-Dennis, M. Gordon. Off to Patagonia by mid-winter. Llwchwr Society Journal 11 (1986), 30-35.

-Derrick, Bruno. The Welsh Colony in Patagonia. Ancestors issue 8 (June/July 2002) 21-27.

-Dodd, Stella Maris. Asociación San David. Cien años en el Chubut 1892-1992. 1994.

-Dodd, Stella Maris. Breve historia Biblioteca Popular, Ricardo Jones Berwyn, 1939-1989. Gaiman, 1989.[25]p.

-Du Toit, Brian M. Colonia Boer : an Afrikaner settlement in Chubut, Argentina. Edwin Mellen Press, c.1995. xvii,468p.

-Dumrauf, Clemente L.. Un precursor de la Colonizacion del Chubut[s.l.]: Biblioteca de la Fundacion Ameghino, 1991 93p. (Chubut: Documentos de su historia, 1)

-Dumrauf, Clemente L.. El ferrocarril Central del Chubut Puerto Madryn Centro de Estudios Historicos y Sociales, 1993, 91p. (Chubut: Documentos de su historia, 2).

-Edwards, Jane Spencer. A shared history, change and continuity in a Welsh-Argentine Andean community. University Microfilms International, 1985.

-EISTEDDVOD del Chubut, [Rhaglen] Eisteddfod y Wladfa. [Pwyllgor Eisteddfod Chubut]. [Trelew?]. 1965-

-Emigrational scheme: plans of operation, estimates, &c.[S.l.] : Welsh Colonising and General Trading Company Limited, [187-?].

-Emyr, Gwen. Atgofion am Eluned Morgan: Gwen Emyr yn holi Moelona Roberts de Drake. Y Cylchgrawn Efengylaidd 41 (1). (Gwanwyn 2004), t.27-29.

-Emyr, Gwen. Ymweliad â'r Wladfa. Y Cylchgrawn Efengylaidd39<sup>2</sup> (Haf 2002) 12-14.

-Emlyn, Shân. Dilyn ôl traed arloeswyr. Barn 378/379 (1994), 62-64.

-Emlyn, Shân. 'Siwr (sic) bod hi'n go anodd lladd yr iaith Gymraeg'.Taliesin 62 (1988), 82-6.

-Era chiquito Trelew: la ciudad en la memoria de su gente.:Trelew: Direccin de Cultura, Munucipalidad de Trelew, 2003. 129p (Cuadernos de cultura, 1)

-Evans, Clery A.. John Daniel Evans. "El Molinero". Segunda edicion Clery A.

Evans, [Trevelin, Chubut] 1994. 9504360084.

-Evans, Thomas Dalar: semblanza de un autentico colono. [Teulu T. Dalar Evans], 1994. 68.

-Evans, Nan. A new world discovered. The Carmarthenshire Antiquary32 (1996), 71-79.

-de Evans, Mary Jones. [Hanes ei theulu yn ymfudo o Gwmaman, Aberdar i'r Wladfa ym 1875]. Y Drafod, 1943.

-Evans, Thomas Dalar. Obras Musicales de Thomas Dalar Evans (1847-1926) Bod Eglur, Cwm Hyfryd, Chubut. Trelew : Grfica Integral Patagnica, 2002.

Books and Articles: F to I

-Farcone, Alicia. Hierbas y arbustos frecuentes en valle inferior del Ro Chubut. :[S.l. : s.n.], 2004. 116p.

-Ferrari, Alicia. Menta y Cedro'n, Los niños recorren el Chubut. [s.n.], [S.l.]. 1987, 24p.

-Fondebrider, Jorge. Versiones de la Patagonia 1520-1900. Buenos Aires : Emec Editores, 2003.

-Fragments of a silent life: Elizabeth Prichard in Patagonia (tr. Eurwen Booth) In Even the rain is different / edited by Gwyneth Roberts. Honno, 2005 p.192-201

-France, Miranda. Bad times in Buenos Aires Weidenfeld & Nicolson, 1998 p.164-76

-Freeman, Adam. The Welsh revival in Patagonia. Buenos Aires Herald, 31 January 1999.

-Gaiman (Ch) fotografias. Gaiman, [1988].

-de Gaulle, Charles. Y Llydawiaid a'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Al Liamm 3 (1946/7) 38-39.
Cyfieithiad o lythyr a yrrwyd 24/4/1864

-Gavirati, Marcelo. Las andanzas de Butch Cassidy y otros bandidosTodo es historia 346 (Mayo de 1996) 8-29.

-Gavirati, Marcelo. Buscados en la Patagonia: Butch, Sundance, Ethel, Wilson, Evans. Editorial La Bitacora, 1999, 206p.

-Gavirati, Marcelo. . La desviaciondel del Rio Fenix: una "travesura" del Perito Moreno o proyecto colonizador gales? Todo es historia 366 (Enero de 1998), 8-27.

-Gavirati, Marcelo. Llwyd ap Iwan: el correcto gales La bitacora Patagonia ano 3 no 12 22-23 port

-George, W R P (gol). 'Gyfaill hoff': detholiad o lythyrau Eluned Morgan gyda rhagymadrodd a nodiadau W R P George. Gomer, 1972.

-George, W R P.  Morgan, Eluned. Taliesin 21 (Rhagfyr 1970), 37-52.

-de Glanzmann, Cecilia G. Aspectos del bilinguismo Espanol-Gales en el Valle de Chubut. 1981.

-Goytia, Maria Belen. Patrimonio cultural y natural provincial el camino a una identidad integradora. Uno en mil 1 (4) (Septiembre 2002) 34-39

-Graham-Yooll, Andrew. The forgotten colony, a history of the English-speaking communities in Argentina. Hutchinson, 1981.
Chapter 12: The Welsh settlers and other colonists, 172-187.

-Green, Fred. Ffarmio yn y Wladfa. Fferm a thyddyn 8 (Calan Gaeaf 1991), 4-6.

-Green, Fred. Heddiw - ddydd ym Mhatagonia. Fferm a thyddyn 16 (Calan Gaeaf 1995), t.15.

-Green, Fred. Pethau Patagonia. Cyhoeddiadau Mei, 1984. 0-905775-60-0.

-Gruffydd, Morys a MacDonald, Meleri. Patagonia. Yn Byd y Cymro (Y Lolfa, 1998), 169-182.

-Gutyn Ebrill.Ysgolfeistri y Wladfa Gymreig, Patagonia ym 1897. CymruXIII (1897), 77-80 ports.

-Gwanas, Bethan. Bodio i Batagonia. Yn Y teithiwr talog (Gwasg Carreg Gwalch, 1998), 31-44.  

-H.S. Y Wladfa Gymreig. Y Tyst 20.12.1962 t.10; 27.12.1962 t.3,10; 3.1.1963 t.12; 10.1.1963 t.10; 17.1.1963 t.7; 24.1.1963 t.11.

-Hâf, Eluned. Yn ôl i Batagonia. Yn Y teithiwr talog 2 (Gwasg Carreg Gwalch, 1999), 19-36.

-Hargreaves, Clare. The Welsh women of Patagonia. Marie Claire, August 1993, 43-48.

-Harris,Patricia Lorenzo. Patagonia de Esperanzas: diario de la aventura galesa. Rawson: Comunicaciones Integrades, 2005 80p.

-Haurie, Virginia. Rachel y el río "Chubat" yn ei: Mujeres en tierra de hombres: historias reales de la Patagonia invisible. Buenos Aires : Sudamericana, c.1996, 41-45.

-Herb, Guntram Henrik. Nested identities : nationalism, territory, and scale. edited by Guntram H. Herb and David H. Kaplan. Lanham. Md. ; Oxford : Rowman & Littlefield Publishers, c1999.

-Historias de vida de maestros Chubutenses 5

-Historias de vida de maestros Chubutenses 16

-Holdich, H. The Patagonian Andes. Geogr. Journal 23 (1904), 169-70.

-Hosne, Roberto. Y allí Gales será rey... yn ei : Barridos por el viento: historias de la Patagonia desconocida. 2a ed. Buenos Aires: Planeta, 1997, 117-133.

-Hughes, Hugh. Llawlyfr y Wladychfa Gymreig. L Jones, 1862.

-Hughes, Hugh. Y Wladychfa Gymreig: atodiad i'r llawlyfr. Lee & Nightingale, 1863.

-Hughes, Cadfan Nefydd. Llef o Batagonia. Y Cylchgrawn EfengylaiddCyf 3/5 (1955), 31-33.

-Hughes, Osian. Los poetas del Eisteddfod. El Regional, [1993].

-Hughes, Silyn. Paith anobaith? Dyfodol Patagonia. Silyn Hughes a Mair Tomos Ifans. Golwg 4/31 (16.4.92), 10-11.

-Hughes, William Henry. Hanesiaeth Ariannin : gwersi byrion i blant ysgol y Wladfa. Swyddfa'r 'Dravod', 1891-92.

-Hughes, W M. Ar lannau'r Gamwy ym Mhatagonia. Gwasg y Brython, 1927.

-Hughes, W Meloch. A orillas del rio Chubut en la Patagonia, 1967, 269 p.

-Humphreys, Lewis. Mordaith y fintai gyntaf - dyddlyfr y diweddar Barch Lewis Humphreys gydag ychydig nodiadau rhwng cromfachau gan R. J. Berwyn. Y Drafod 15.4.1910.

-Ifans, Dafydd. Syniadau crefyddol Eluned Morgan. Y Traethodydd 128 (1973), 274-85.

-Ifans, Dafydd (gol). Tyred drosodd: gohebiaeth Eluned Morgan a Nantlais gyda rhagymadrodd a nodiadau. Gwasg Efengylaidd Cymru, 1977.
Imogen Rhia Herrad. Ym Mhatagonia (In Patagonia) In Even the rain is different / edited by Gwyneth Roberts. Honno, 2005 p.3-12

-Isaac, Norah. Crwydro gorff a meddwl. Christopher Davies, 1983. 0-7154-0557-8. 

Books and Articles: J to K

-Jones, Camwy P.. Los galeses en el Patagonia. Associacion San David, [1994].

-Jones, Edi Dorian , Chubut, el valle, la aceptación de un reto, equipo de redacción y diagramación Lidia Saigg de Chialva [et al.], fotografias: Edi Dorian Jones [s.n.], [S.1.] 1994.

-Jones, Edi Dorian. Capillas Galesas en Chubut. Trelew: Edi Dorian Jones, 2000. 220p.

-Jones, Edward Cox. I Batagonia Yr Arwydd 135 (Mawrth 1995) 19, 137 (Mai 1995), 139 (Gorffennaf 1995) 23, 140 (Medi 1995), 141 (Hydref 1995) 22.

-de Johnson, Enriqueta F. Davies. Album de Carruajes, anecdotario fotogra'fico periodo 1865-1915. Gaiman, (Chubut): [s.n.], 1991. 27p.

-de Johnson, Enriqueta Florencia Davies. "Valle Hermoso". :[S.l. : s.n., 199?].

-de Johnson, Enriqueta F. Davies. Un sillon para el Bardo en la Patagonia Gaiman. Enriqueta Florencia Davies de Johnson, 1995, 72p.
Bibliography: p.70

-Johnson, Gilbert. The Patagonia Welsh. Saskatchewan History 16 (1963), 90-94.

-Jones, Gareth L.. Y Parchedig D.D. Walters. Papur y cwm 208 (Haf 2002), 13 port.

-Jones, Gareth Wyn. Athro byd- Jones Pat. Y Gambo 191 (Mawrth 2002), 14-15 port 192 (Ebrill 2002), 4.

-Jones, Gareth Wyn.Yr eglwys anghofiedig Y Gambo 200 (Chwefror 2003) 10-11.

-Jones, Joseph Seth. The diary of Joseph Seth Jones, 1867, in the Falkland Islands; translation from the original Welsh. The Falkland Islands Journal 7(2) 1998, 25-49 map

-Jones, Joseph Seth. Dyddiadur Mimosa.: golygwyd a chyfieithwyd gan Elvey MacDonald; El diario del Mimosa: editado y traducido por Elvey MacDonald. Llanrwst: Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Gwasg Carreg Gwalch, 2002. 117.

-Jones, Lewis.  Ymfudiaeth y Cymry. Samuel Hughes, 1885.

-Jones, Lewis.  Hanes y Wladva Gymreig. Cwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig, 1898.

-Jones, Lewis. Dyddiadur Lewis Jones Y Faner newydd 9 (Hydref 1998), 34-39.

-Jones, Lewis. La colonia Galesa. El Regional, 1993.

-Jones, Lewis. Una nueva Gales on Sudamerica. Comision Oficial de los Festejos del Centenario del Chubut, 1965.

-Jones, M D. Y Wladfa Gymreig. Baner ac Amserau Cymru 15.9.1875, t.7.
Llythyr gan M D Jones a "restriadau deng mlynedd allan o lyfr y Rhestrydd".

-Jones, Mairwen Gwynn. Morgan, Eluned. yn Dewiniaid difyr. Gomer, 1983, 134-5.

-Jones, Marian Henry. Darllen Dringo'r Andes ddoe a heddiw Taliesin118 (Gwanwyn 2003) 126-130.

-Jones, Marged. Nel fach y Bwcs. Gwasg Gomer, 1992.

-Jones, Marged. Nel fach y Bwcs. Ail arg. Gomer. 1995. 85p.

-Jones, Marged Lloyd. Ffarwél Archentina. Gomer, 1995.

-Jones, Matthew Henry. Trelew: un desafio Patagonico: tomo 1, 1886-1903. [s.n.], 1981.

-Jones, Matthew Henry Trelew, un desafio Patagonico El Regional, 1997-8. Tomo I 1886-1903; Tomo II 1904-1913; Tomo III 1914-1923; Tomo IV 1924-1933; Tomo V 1934-1943.

-Jones, Mererid. Agweddau ar fywyd a gwaith Michael D Jones, Y Bala, (1822-98). Llên y llannau 1993, 80-95.

-Jones, Michael D. Patagonia. Ymweliad y Parch Michael D Jones a David Rees a'r Wladfa Gymreig. [S Hughes], [1882].

-Jones, Michael D. Gwladychfa Gymreig. J Loyd, [d.d.].

-Jones, Michael D. Biographica et bibliographica. llythyr gan Michael D. Jones. Brynley F. Roberts National Library of Wales Journal XXIII (3) (1984) 319-320 Original letter at University of Wales Swansea Library W/F 2936 Jon

-Jones, Owen Tydur. Norias de mi pueblo, [s.n.], [S.l.] [19--]. 86p.

-Jones, Owen Tydur. Tierra Salada, (Tir halen). Editorial Vinciguerra, 1992. 30p.
9509849936

-Jones, R.E.. Hanesion o Batagonia. Yr Odyn 301 (Medi 2002) 27, 302 (Hydref 2002) 13, 303 (Tachwedd 2002) 11
Llythyrau R.E. Jones, Fucheswen. Blaenau Ffestiniog a Fucheswen, Y Wladfa.

-Jones, R. Gerallt. Gofid i wr gonest tlawd: rhai sylwadau ar nodlyfr Lewis Jones, Patagonia. Taliesin 61 (1988), 59-66.

-Jones, Richard Parry. Cyfaredd unigeddau, pasiant yn olrhain taith y Cymry i Batagonia. Caernarfon: Cymdeithas y Gronyn Gwenith, 1988. 72 dalen.

-Jones, Robert Owen. Adroddiad ar yr iaith Gymraeg yn nhalaith Chubut, Ariannin 1996 ar ran y Swyddfa Gymreig: A report on the Welsh language in Argentina's Chubut province 1996 on behalf of the Welsh Office. Y Cyngor Prydeinig: The British Council, 1996.

-Jones, Robert Owen. Amrywiaeth tafodiaethol a phatrwm newid ieithyddol yng Nghymraeg y Wladfa, Studia Celtica XVIII-XIX 253-267.

-Jones, Robert Owen. Change and variation in the Welsh of Gaiman. Yn Welsh phonology. Gwasg Prifysgol Cymru, 1984, 237-61.

-Jones, Robert Owen. Crefydd a'r Bedyddwyr Cymraeg yn y Wladfa.Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru (1975), 5-16.

-Jones, Robert Owen. Cydberthynas amrywiadau iaith a nodweddion cymdeithasol yn y Gaiman, Chubut. Bulletin of the Board of Celtic Studies XXVII (1976), 51-64.

-Jones, Robert Owen. Cynllun yr iaith Gymraeg yn Chubut: adroddiad arolwg 1997 i'r Swyddfa Gymreig: Welsh language project in Chubut: monitoring report 1997 for the Welsh Office. Y Cyngor Prydeinig: The British Council, 1997.

-Jones, Robert Owen. Cynllun yr iaith Gymraeg yn Chubut: adroddiad arolwg 1998 i'r Swyddfa Gymreig: Welsh language project in Chubut: monitoring report 1998 for the Welsh Office. Y Cyngor Prydeinig: The British Council, 1998.

-Jones, Robert Owen. Cynllun yr iaith Gymraeg yn Chubut: adroddiad arolwg 1999 i'r Cynulliad Cymreig: Welsh language project in Chubut: monitoring report 1999 for the Welsh Assembly.Y Cyngor Prydeinig: The British Council, 1999.

-Jones, Robert Owen. Yr efengyl yn y Wladfa. Llyfrgell Efengylaidd Cymru, 1987. 180490384.

-Jones, Robert Owen. From Wales to Saskatchewan via Patagonia. YnByrne, Cyril J. Celtic languages and Celtic peoples, proceedings of the Second North American Congress of Celtic Studies, Saint Mary's University Halifax, August 1989, edited by Cyril J. Byrne, Margaret Harry, Pádraig O Siadhail. D'Arcy McGee Chair of Irish Studies, Saint Mary's University, Halifax 1989, 619-643.


-Jones, Robert Owen. Gwydnwch y Gymraeg: brwydr yr iaith yn y Wladfa Taliesin 125 (Haf 2005) 79-86

-Jones, Robert Owen. Yr iaith Gymraeg yn y Wladfa. Yn Iaith carreg fy aelwyd (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998), 281-305.

-Jones, Robert Owen. Tyred drosodd. Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell, 1979. 0-904852-12-1.

-Jones, Robert Owen. The Welsh Language in Patagonia. In Language and Community in the nineteenth century University of Wales Press, 1998. pp. 287-316.

-Jones, T.R. Washington. The little chapel that died [Caerphilly]: {Richard Washington Jones}, 1994. The author's father - The Rev. John Washington Jones - sailed to Patagonia in 1919 as chaplain in Trelew, Dolavon and Gaiman; returned to Wales in 1926.

-Jones, Thomas, Glan Camwy. Historia de los comienzos de la Colonia en la Patagonia (Hanes cychwyniad y Wladfa ym Mhatagonia. Trelew, 2000. 124pp.

-Jones, Valmai. Atgofion am y Wladfa. Gomer, 1985.

-Josin, Luis Feldman. La obra civilizadora del maestro del Chubut. Martinez y Rodgriguez SRL, 1966. -Kimel, Eduardo. Nueva Gales del Chubut. Nosotros, Septiembre 1989, 19-24.

Books and Articles: L to O

-Langfield, Michele. Filching the Argentine colonists: the encouragement of Patagonians to the Northern Territory in the early twentieth century,Journal of Northern Territory History 13 (2002) 33-47

-Langfield, Michele. The Organ in the South: Preserving a Welsh Patagonian Heritage in Australia.
In W.S. Logan, C. Long & J. Martin (eds), 3rd International Seminar Forum UNESCO: University and Heritage Proceedings Melbourme: Deakin University 1999 312-316.

-Langfield, Michelle. The Welsh Patagonian connection: a neglected chapter in Australian immigration history International Migration 36 (1) (1998), 67-91.

-Langfield, Michelle. Welsh Patagonian migrants in Australia. The Welsh Australian: yr Awstralwr Cymreig (1997), 7-14.

Laporte, Nadine Isabel. Welsh place-names in Patagonia. M.A. Thesis Bangor 1993.

-de Lewis, Ana Arie Lloyd. Annie Grace Roberts de Edmunds. Editorial "AGROP", Trelew 1993. 18p.

-Lewis, Robyn. Cymreictod gweladwy. Cyfrol II Troi yn alltud. Gomer, 1996.
Y drydedd ran, 3-43.

-Lewis, Robyn. Cymro cyfandir y De. Taliesin 124 (Gwanwyn 2005) t.123-132 Erthygl-adolygiad o Y gaucho o Ffos Halen

-Lewis, Saunders. The prose poet of Patagonia. Western Mail. 10.7.1965 (Eluned Morgan) p.7.

-Lindsay, Jean. 'Not Eldorado': W. J. Parry and the Welsh Patagonian Goldfield Syndicate. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion. New series Vol. 3 (1997), 136-163.

-Linnard, Bill Y gofgolofn anghofiedig. Y Casglwr 71(Gwanwyn 2001), 17, 19.

-Llewelyn, Gwyn. Hyde Park. Barn. 338 (1991), 36-7.

-Llwyd, Iwan. A poet in Patagonia Planet 170 (Apr/May 2005) p.40-46

-Llywelyn, Meirion. Planhigyn mewn llong ofod. Barn 467/468 (Rhag/Ion 2001/2), 40-43.

-Llywelyn, Emyr. Amigos de los Indios: y Cymry ac Indiaid Patagonia. Y faner newydd 20 (Gaeaf 2001), 39-43,
Yn cynnwys 'Llythyr y Pennaeth Shaihweki at Lywydd Gwladfa Chubut', t. 43.

-Llythyrau a ddaethant o'r sefydlwyr yn y Wladfa Gymreig. Liverpool, 1866.

-Los Galeses en Chubut. (1987) 9504317391.

-MacDonald, Elvey. Yr Hirdaith Gomer, 1999. MacDonald, Elvey. History, memory and the hollows of Puenta Cuevas: a rejoinder. The Welsh history review 22 (2) (Dec 2004), p.333-357.

-MacDonald, Elvey. Byw ym Mhatagonia. Llais Llyfrau Hydref 1993, 9-10, ill., port.

-MacDonald, Elvey. Las Malvinas son argentinas. Barn 412 (Mai 1997), 22-23.

-Mackenzie, Greta. Why Patagonia? 2nd ed. Stornoway Gazette Ltd, 1996. 108p.

-Mackinnon, Nora. Promised land in the Andes. Country Quest29<sup>5</sup> (1988), 34-35.

-Mackinnon,  Nora. An estancia in Patagonia. London : Minerva Press, 1997.

-Matthews, Abraham. Hanes y Wladfa Gymreig yn Patagonia. Mills & Evans, 1894.

-Matthews, Abraham. Cronica de la Colonia Galesia de la Patagonia. Editorial Raigal, 1954. Other eds. El Regional, 1977; Edificones Alfonsina, 1995.

-Maurel, Francoise. De l'Atlantique aux Andes ou de Camwy a Cwm Hyfryd Amadis 2000 (4) 187-197

-McGavin, Harvey. Land of their Fathers. Times Educational Supplement, 8.11.1996, 4-5.

-Meredith, Ian. Maliphant - a great name that nearly died out. Dyfed Family History Journal 32 (Dec 1988), 33-39.

-Miglioli, Jorge and Sepiurka, Sergio. Rocky Trip - The Route of the Welsh in Patagonia Esquel: Beccar, 2005 ISBN 987 1121 121. 341p.

-Miles, Eiry. O Bontypridd i Batagonia Taliesin 125 (Haf 2005) 87-93

-Miles, Eiry. Teaching Welsh in Patagonia. Ninnau 28 (8) June 2004, p.1,11,28 (9) July 2004 p.17, 29 (i.e.28) (10) August 2004, p.16-17.

-Miles, Gareth. Dylanwad Patagonia ar y meddwl a'r dychymyg Cymreig Taliesin 125 (Haf 2005) 97-109

-Miles, Gareth. I bendraw'r byd ac yn ol. Tafod Elai (papur bro) (Gorffennaf 2003), 6-7.

-Mitchell, Frank. The Welsh settlement in Patagonia. The Falkland Islands Journal 7 (4) (2000), 81-90.

-Morgan, Eluned. Addysg ar y Gamwy: Y gwyll a'r gwawr. Cymru 38 (1910), 28-35.

-Morgan, Eluned. Dringo'r Andes a gwymon y môr. Honno, 2001.

-Morgan, Eluned. Hacia los Andes. El Regional, Rawson (Chubut). 3rd ed.

-Morgans, John O.  Jones,  Michael D. Bodiwan, Y Bala. Yr Enfys. Haf 1997, 13-14.

-Morris, E. Ronald. Montgomeryshire people; no 9 - Benjamin Brunt - a Montgomeryshire emigrant to Patagonia
Record: journal of the Montgomeryshire Genealogical Society 16 (Spring 2000), 15-18.

-Morris, Jan.  The green, green grass of home. The Independent Magazine 7.1.1995, 22-29.

-Morris, Jan. A Patagonian panorama. Ninnau July 1 1998, 14.

-Morrisby, Edwin. 'To Patagonia and Tierra del Fuego: the Anglo-Celts in the Argentine'. Quadrant XXIII no.4 (April 1989), 55-59.

-Morys, Twm. Bywyd gwyllt De America. Y faner newydd 20 (Gaeaf 2001), 4-6.

-Morys, Twm & Llwyd, Iwan. Eldorado. Gwasg Carreg Gwalch, 1999. Yr Ariannin, 77-83, Patagonia, 84-103.

-Mosley, Leonard. The druid. Eyre Methuen, 1982. 0-413-40280-0.

-Mulhall, M G. The Welsh settlement in Patagonia. Dyfed Family History Journal, 57 (Aug 1996), 305-7.

-Mulhall, M. G. Extract from The English in South America (Buenos Aires, 1878).

-de Mulhall, Olivia Hughes. John Murray Thomas: pequeno hombre pero gran heroe para la historia de Chubut Trelew, 1999. 200pp.

-Navarro, Martin G. Patrimonio religioso en espacio rural: las capillas del Bajo Valle del Rio Chubut, Argentina. Yn Regina G.Schluter & Juana A. Norrilo Turismo y patrimonio en el siglo XXI CIET, 2002, 87-90.

-Novella, Maria Marta. Historias de la capilla Seion 1904 -2004. Esquel: Asociacion Galesa Esquel, 2004 9872124701 131p.

-A Newtonian in Argentina. The Newtonian 23 (Winter 2005) 18-19 Abraham Matthews

-NLW facs 602. Photocopy of unpublished article.

-Nozzi, J Emma. Los Galeses en el Rio Negro. Museo Historico Regional Municipal, 1967.

-O'Shaughnessey, Hugh. Welsh valley dies in Argentina. Observer Magazine 30.3.1975, 29-31 ports.

-Oliver, Mrs W.. Hanes yr ymfudiad hwnnw o'r Wladfa i Chile. Y Drafod 26.9.1936, t.1; 10.10.1936 t.1, 17.10.1936 t. 1 31.10 1936 t.1.

-Owen, Ann Parry. Llofruddiaeth Llwyd ap Iwan: adroddiad llygad-dyst. Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 1989, 129-134.

-Owen, Elias. Rhan o stori'r daith. Adroddiad o'r Drafod, Meh. 15 1950.

-Owen, Geraint Dyfnallt. Crisis in Chubut. Christopher Davies, 1977. 0-7154-0127-0.

Books and Articles: P to T

-Parry, D E. A poacher in paradise - my great-uncle Will Patagonia. Abergele Field Club and Historical Review 10 (1991), 20-31.

-Parry, D E. A poacher in paradise - my great-uncle Will Patagonia. Abergele Field Club and Historical Review 10 (1991), 20-31

-Parry, Edgar W.. Patagonia - the Welsh colony. Gwreiddiau Gwynedd Roots 19 (1990), 7-10.

-Parry, Thomas. Arthur Hughes 1878-1965. Taliesin 38 (Gorffennaf 1979), 6-23.

-Parry, W.J. Adgofion taith i Dde America Y Diwygiwr LXX (1905) 89-90, 116-118, 185-187, 246-248, 278-281, 309- 313.

-Patagonia, 1865. Cartas de los colonos galeses. Fernando Coronato compilación, traducción y notas. Editorial Universitaria de la Patagonia, 2000. 50p.

-Pendle, George. The Welsh in Patagonia. Wales New Series no. 6 no. 37 Feb. 1959, 3-22 ports.

-Perrottet, Anthony. Drowning in the Murrumbridgee River Scheme. Geo122 (June-Aug 1990), 52-59.

-Phillips, Eluned. Eisteddfod Y Wladfa, 1988. Corn Gwlad 1 (1989), 51-57.

-Pilkington, John. An Englishman in Patagonia. Century, 1991.

-Plant Ysgol Sul Gaiman. 'Antur' yn y Wladfa. Antur Medi/Hydref 1974, 300-303.

-Plwm, Mici. Patagonia - Disney dosbarth canol Cymraeg, syniad newydd i helpu'r Wladfa. Golwg 4/32 (23.4.92), t.6.

-Pollock, Norman. The English in Natal and the Welsh in Patagonia. YnAnthony Lemon. Studies in overseas settlement and population. Longman, 1980. 0-592-48567-3, 207-224.

-Powell, R D. The agricultural settlement: the case of the Welsh in the Chubut Valley, Argentina. McGill University, Canada, 1979 D Phil. Fiche.

-Primer foro internacional sobre los Galeses en la Patagonia Puerto Madryn, Chubut, 23 y 24 de Octubre de 2002 / Organizado por Area de Arqueologia y Antropologia del Cenpat..
[Puerto Madryn] : [Organizado por Area de Arqueologia y Antropologia del Cenpat] , 2002.

-W G Rae-Smith. A visit to Patagonia. Scott. Geog. Mag 28 (1912), 456-75.

-Reynolds, Gareth L.. Dwyieithrwydd y Wladfa Cristion 119 (Gorffennaf/Awst 2003), 8-9.

-Rhys, David Hall. A geographic study of the Welsh colonization in Chubut, Patagonia. Ann Arbor: UMI, 1984.

-Rhys Iona. O Gaerfyrddin i'r Gaiman. Llais Ogwan Mehefin 1994 t.2, Gorffennaf 1994 t.12, [14] ports.

-Roberts, Edwyn. Hanes dechreuad y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. J F Williams, 1893.

-Rhys, William Casnodyn. La Patagonia que canta : memorias de la colonizacion galesa / William Casnodyn Rhys. 1. ed. Buenos Aires, Argentina : Emece Editores, 2000. (Series: Memoria argentina).

-Roberts, Guto a Elias Roberts, Marian (gol.). Byw ym Mhatagonia: detholiad o gynnyrch cystadlaethau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru i rai sydd wedi byw yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Golygwyd gan Guto Roberts a Marian Elias Roberts. Gwasg Gwynedd, 1993.

-Roberts, Gwilym. Gobaith ar y paith, ple Gwilym Roberts am help i Batagonia. Golwg 5/2 (10.9.92), 10-11.

-Roberts, Gwilym. A language revival in the Chubut Valley. Cam 99(Autumn 1997), 10-11.

-Roberts, Ioan. Rhyfel ni: profiadau Cymreig o ddwy ochr Rhyfel y Falklands/Malvinas 1982. Gwasg Carreg Gwalch, 2003 209t

-Roberts, Peta and Langfield, Michelle. Welsh Patagonians. In James Jupp The Australian People : an encyclopedia of the nation, its people and their origins. :2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2001, 743-744.

-Roberts, R. Edwyn. Cymdeithas Camwy Fydd y Wladfa. Cymru LV (Awst 1918), 41-2.

-Roberts, R. Fred. Welsh settlement at Moora, Western Australia. Hel achau 57 (Awst/August 1998), 30-33.

-Roberts, R. Fred. Welsh settlement at Moora, Western Australia. Abergele Field Club & Historical Society Review 19 (2000), 9-14.

-Rowlands, Eryl Wyn. Buenos Aires a Bodwrog. Y Glorian 203 (Hydref 1997) 3, 204 (Tachwedd 1997), 3.

-Rowlands, D G. John Rowlands and 'Little Wales' (Australia).Glamorgan Family History Society Journal 42 (June 1996), 32-34.

-Rowlands, Daniel. At y Methodistiaid Calfinaidd ym Mhatagonia. Adargraffiad o'r Drysorfa LX (1980).

-Sallwg. Gair o Batagonia. Y Drych 4.9.1902 t.1, 16.10.1902 t.1 (mae'n bosibl fod cyfres ar gael).

-Samuel, Harri. O Gymru i Gwm Hyfryd. Y Dysgedydd Ionawr 1949, 21-23, Chwefror 1949, 42-44, Mawrth 1949, 68-70, Ebrill 1949, 96-98, Mai 1949, 131-132.

-Samuel, Harri. O Gymru i'r Wladfa Gymreig. Y Tyst 1948-9 Copïau yn Adran Casgliadau -Papurau Harri Samuel 34

-de Sandler, Ana Virkel. Trelew cultura e identidad. Ana Virkel de Sander [&] Graciela Gutierrez de Jones, fotografia Edi Dorian Jones Municipalidad de Trelew, 1994.

-Satava, L. Velsane u Patagonii. Lide a zeme 11p.514-5, map.

-Schneider, Joe. Gaiman: a tale of two cultures. Argentine News Feb/March 1989, 26-31.

-Schluter, Regina. Sustainable tourism in South America: the case for Patagonia, Argentina. In Contemporary issues in tourism development. Routledge, 1999, 176-191.

-* Silva, Monica. De villa Galense a Luis Beltran: la incorporacion de un pueblo al Estado Nacional, 2002.

-Skinner, Kenneth. Railway in the desert. Beechen Green Books, 1984. 0-9509957-0-3.

-Smith, D. Arthur. Hugh Campo Davis. Nene Medi 1997, t.9.

-Strasser, Maria Pia L. Chubut ensueno y realidad. [s.n.], 1962.

-Stevenson, Iain, W. The role of symbol and myth in the Welsh settlement of Patagonia, 1865-1911. Simon Fraser University, Canada 1974 M.A. Fiche.

-Stiles, H. Tarleton. The Welsh colony in Chubut: being an account of the discovery of Patagonia and of the visits of famous English navigators, with descriptions of the life there in the early days, the arrival of the first Welsh settlers in 1865, their hardships and ultimate success and of the progress and promise as a result of the founding of the Welsh colony / by H. Tarleton Stiles [S.l. : s.n., 1925?] [48] p., [15] leaves of plates : ill. ; 29 x 39 cm.

-Tabernacl, Trelew, Patagonia. Gymanfa ganu, 20.VIII. 1989. Tabernacl, Trelew 1989. Cyhoeddwyd i ddathlu canmlwyddiant y capel = Published on the occasion of the chapel centenary. Yn cynnwys rhai emynau yn Sbaeneg = Contains some hymns in Spanish.

-Tanner, Marcus. 'Patagonia'. The Last of the Celts. Yale University Press, 2004, p.312-343.

-Tello, Eugenio. El Chubut y sus primeros colonizadores. La Cruz del Sur, 1935.

-Thomas, Gwynli. Peiriannau dyrnu Patagonia. Fferm a thyddyn 29 (Calan Mai 202), 31.
Llythyr.

-Thomas, Gwilym. Taith o Ferndale i Batagonia. Tarian y Gweithiwr 29.10.1908 t.2, 5.11.1908 t.2, 19.11.1908 t.2.

-Thomas, Lewis H. Patagonian Welsh move to Canada. Yr Enfys 102 (Feb.-Mar. 1974). Also in Saskatchewan History xxiv, no. 1 (1971).

-Thomas, J Coslett. Yr exodus o Batagonia. Y Drych 23.10.1902, 1-2.
de Thomas, Norma N T. Recopilacion de recetas tipicas de la colonia Galesa del Chubut. El regional, 1978.

-Tourn, Guido Abel. Colonia Alexandra. 3a edicion 2001.

-Trabajos premiados y veredic tos, Cyfansoddiadau a beirniadaethau. Trelew: [Eisteddfod del Chubut] [s.n.],. 1967. 47p.

-Trevelin : un pueblo en los tiempos del molino. Trevelin : Municipalidad de

-Trevelin, 2002.

-Tschiffely, A. F.. This way southward. Heinemann, 1940. Chapter V: The Welsh colony in the Chubut Valley, 65-81.

Books and Articles: U to Z

-Una frontera lejana: la colonizacin Galesa del Chubut, 1865-1935 / fotografas de John Murray Thomas, Henry E. Bowman, Carlos Foresti y otros. Buenos Aires : Fundacion Antorchas, 2003. 174p.

-de Vera, Gustavo. Comprender nuestro pasado. La bitacora PatagoniaNo 18 Ano 5 (Otono 2002) 5-7.

-Williams, Carlos Luis. Puerto Madryn y el triunfo de mis padres. [Puerto Madryn], [1989?].76p.

-Williams, Cathrin. Agor y ffenestri : cyfrol o lenyddiaeth y Wladfa er y flwyddyn 1975. Cymdeithas Cymru-Ariannin, 2001.

-Williams, Cathrin. Er serchog gof, casgliad o arysgrifau o fynwentydd Y Wladfa. Gwasg Gee, 1997. 104p.

-Williams, Cathrin. Haul ac awyr las: blwyddyn yn y Wladfa. Gwasg Gee, 1993.

-Williams, Cathrin. Y Wladfa yn dy boced. Cathrin Williams, 2000. 223t.

-Williams, Cyril. Religion and Welsh nationality.
In Religion and ethnicity; ed. by Harold Coward and Leslie Kawamura. Published for the Calgary Institute for the Humanities by Wilfrid Laurier University Press, 1978, 151-169.

-* Williams, Fernando. Gaiman, Punto de Encuentro Habitat 15 (Diciembre 1997)

-* Williams, Fernando. Las capillas Galesas del Valle del Chubut. Habitat 17 (Marzo 1998).

-* Williams, Fernando. Las viviendas rurales de la Colonia Galesa del Chubut. Yn Anales del Instituto de Arte Americano,FADU-UBA 33(1998/99).

-Williams, G B. The Welsh in Patagonia: a geographical perspective.Revista Geografica 69 (1968), 121-44.

-Williams, Glyn. Butch Cassidy y Sundance Kid a Llwyd ap Iwan. FfenicsII /11 (Haf 1972), 24-28.

-Williams, Glyn. La Emigracion Galesa en la Patagonia 1865-1915. Jahrbuch fur Geschichte von Staat. Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 13 (1976), 239-93.

-Williams, Glyn. Incidence and Nature of Acculturation among the Welsh in Patagonia. Papers of the Kroeber Anthropological Society No. 39 (Fall 1968), 72-87.

-Williams, Glyn.  "Neither Welsh nor Argentine: the Welsh in Patagonia".In Alistair Hennessy & John K. King's The land that England lost. British Academic Press, 1992, 109-122.

-Williams, Glyn. The structure and process of Welsh emigration to Patagonia. Welsh History Review VIII, I (June 1976), 42.74.

-Williams, Glyn. Welsh Contributions to the Exploration of Patagonia. Geographical Review 135<sup>2</sup>, (1969), 213-27.

-Williams, Glyn. The Welsh in Patagonia. University of Wales Press, [1980?] Microfiche 0-7083-0773-6.

-Williams, Glyn. The Welsh in Patagonia, the state and the ethnic community. University of Wales Press, 1991. 0-7083-1089-3.

-Williams, Glyn. Welsh Settlers and Native Americans in Patagonia.Journal of Latin American Studies II/I. 1979(b), 41-66.

-Williams, Glyn. Cwm Hyfryd: A Welsh Settlement in the Patagonian Andes. Welsh History Review (1978), 57-83.

-Williams, Glyn. The desert and the dream: a study of Welsh colonization in Chubut 1865-1915. University of Wales Press, 1975. 0-7083-0579-2.

-Williams, Glyn. La Imagen Sobre America Latina en Gales durante los Siglos XIX y XX. Estudios Latinoamericanos 6 (1980), 363-83.

-Williams, Glyn. From Wales to Patagonia via the USA. Cymru a'r Môr = Maritime Wales 3 (1978), 61-68.

-Williams, Glyn. The Ideological Basis of Nationalism in 19th Century Wales: The Discourse of Michael D. Jones in G. Williams ed., Crisis of Economy and Ideology: Essays on Welsh Society 1840-1980. S.S.R.C./B.S.A. Sociology of Wales Study Group, Bangor, 1983, 180-201.

-Wangford, Hank. Lost cowboys, from Patagonia to the Alamo. Gollancz, 1995.
Welsh Patagonians: the Australian connection. Melbourne: Darlinghurst, 2005. xviii, 398 p.

-Williams, Jay Gomer. Songs of praises, a history of Welsh-rooted churches beyond Britain. Clinton, NY: Gwenfrewi Santes Press. 1996. 0962966231. Argentina, 287-299; Canada/Patagonia, 304-308.

-Williams, Kyffin. An artist in Welsh Patagonia. The Anglo-Welsh Review 18 (42) (1970) 5-32.

-Williams, Kyffin. A wider sky. Gomer, 1991.

-Williams, Kyffin. Images of Y Wladfa. Planet 89 (Oct./Nov. 1991), 52-56 ill.
Waldo. Nodion o Batagonia (Colofn gan y Parchg E. J. Williams). Yr Enfys 1948-1951.

-Williams, Ned. Plan of the month: Trevelin; South American narrow gauge modelled in On30. Continental modeller March 2004 142-145

-Williams, Owen .Cyflafan Cil-y-cain, neu Ddyffryn y Merthyron, trychineb gymerodd le ar lannau'r Camwy yn y flwyddyn 1884.Llanrwst: J.Ll. Roberts, [1911].

Williams, Peter N. Journey to Patagonia. Ninnau 22<sup>2</sup> (Dec. 1996) p.7, 9; 22<sup>3</sup> (Jan. 1997), 12-13.

-Williams, R Bryn (gol.). Atgofion o Batagonia: ysgrifau gan rai o'r Gwladfawyr sydd yno heddiw. Gomer 1980. 0-805088-653-8.

-Williams, R Bryn. Barbra Llwyd. Barn 181 (Chwefror 1978), 52-54

-Williams, R Bryn. Crwydro Patagonia. Llyfrau'r Dryw, 1960.

-Williams, R Bryn. Cymry Patagonia. Gwasg Aberystwyth, 1942.

-Williams, R Bryn Dau arloeswr gwladfa Patagonia. Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon 27 (1966), 130-138 (Edwyn Cynrig Roberts & James Pitar Jones).

-Williams, R Bryn. Eluned Morgan: bywgraffiad a detholiad. Y Clwb Llyfrau Cymreig, 1948.

-Williams, R Bryn. Gwladfa Patagonia 1865-1965 = The Welsh colony in Patagonia. Gwasg Prifysgol Cymru, 1965.

-Williams, R Bryn. Prydydd y Paith. Gomer, 1983. 0-85088-989-8.

-Williams, R Bryn. Rhai ymfudwyr o Feirionnydd i'r Wladfa. Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir Feirionnydd V/1 (1965), 51-57.

-Williams, R Bryn. Y Wladfa. Gwasg Prifysgol Cymru, 1962.

-Williams, R. Bryn. Gwladfa Patagonia: La colonia Galesa de Patagonia: the Welsh colony in Patagonia 1865-2000. Gwasg Carreg Gwalch, 2000, 101t.

-Williams, R. Bryn. Lloffion o'r Wladfa. Llyfrau Pawb, 1944.

-Williams, R. Bryn. Kembre Patagonia. Brud Nevez, [1991]. 184p.
de Zampini, Albina Jones. Cien atuendos y un sombrero: moda y familia en Chubut desde 1859 a 1939. Albina Jones de Zampini, 1991 [416]p. 950-43-4041-5.

-Williams, Robert.  Report on the Northern Territory of Australia, based upon one month's inspection of the Country, during September 1912, on behalf of the Welsh settlers of Patagonia together with extracts from various official reports. Published under the authority of Hon. Patrick McMahon, M.P. the Minister for External Affairs, 1912.

-Wilkinson, Susan. From Patagonia to Saskatchewan. Ninnau Vol. 30 no 6 (April 2005) p.1, 21

-Wilkinson, Susan. Voyage to Patagonia Ninnau 28 (9) July 2003 p14-15

-Williams, T Arfon. T. Arfon Williams yn cyfarfod â Bardd y Tir Halen.Barddas 216 (Ebrill 1995), 12-14 port.

-de Zampini, Albina Jones. Reunion de familias en el sur, Ilegadas al Chubut entre 1865 y 1922 [Albina Jones de Zampini], [Gaiman, Chubut] 1995.

 -Zampini,Virgilio . Chubut breve historia de una provincia Argentina. El Regional, 1975.

-Zampini, Virgilio Gaiman. Impresora de la Patagonia S.A., Trelew (Chubut) [1974].

-Zampini, Virgilio. Trelew: biograffia de una ciudad. Municipalidad de Trelew, 1972.

Music

-Emlyn, Shân. Caneuon gwerin Cymraeg yn y Wladfa. Canu gwerin 5 (1982), 33-46.

-Jones, Clydwyn ap Aeron. Cerddoriaeth yn y Wladfa. Y Delyn 1 (1947), 63, 68.

-Williams, Glyn. Dylanwad diwylliant ar ganu gwerin o'r Wladfa. Barn151, 734-6, 152, 802-4.

-Williams, R. Bryn. Caneuon gwerin y Paith. Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru V3 (1971), 113-123.

Mills

-Evans, Juan Mervyn. Melin Nant Fach, Patagonia. Cymdeithas Melinau Cymru Newsletter Welsh Mills Society 51 (Ion/Jan 1998), 8-10.

-Nash, Gerallt. Miller heading for Patagonia? Welsh Mills Society newsletter 62 (October 2000), 5.

-Nash, Gerallt. Mills in Patagonia - addenda. Melin 10 (1994), 40-42.

-Nash, Gerallt. Mills in Patagonia - addenda II. Melin 12 (1996), 54.

-Nash, Gerallt. Patagonia revisited. Welsh Mills Society Newsletter 57 (July 1999), 9-11.

-Y symudiad Gwladfaol yn Neasaia, Awstralia. Y ddraig goch 9(1) (Medi 1876), 111-2.

-Williams, Fernando. Melinau'r Wladfa: the mills of the Welsh colony in Patagonia, South Argentina. Melin 9 (1993), 2-20.

-Williams, Fernando. Mills in the Chubut Valley, Patagonia. Melin 14 (1998), 2-14.

-Williams, John. Mill with link to Patagonia. Western Mail Welsh Homes supplement 17.1.98 p. 1.

Recent visits

-Brierley, Ann-Marie. Dechreuad y daith Amrywiaeth Llanelli 15 30-32

-Davies, Anne. Cwpwrdd Anne. Y Gloran 109 (Rhag. 1994) 10-12, 110 (Ion./Chwef. 1995) 5-6, 111 (Mawrth 1995) 5-6, 112 (Mai/Meh. 1995) 5-6, 113 (Gorff. 1995) 5-6, 114 (Medi 1995) 5-6, 16, 115 (Hydref 1995) 5-6, 116 (Tach. 1995) 5-7, 118 (Ion./Chwef. 1996) 5-6, 119 (Mawrth/Ebrill 1996) 5-6, 120 (Mai 1996) 5-6, 121 (Meh./Gorff. 1996) 5-6, 122 (Medi 1996) 5-6, 123 (Hyd./Tach. 1996) 5-6, 124 (Tach./Rhag. 1996) 5-6, 125 (Ion./Chwef. 1997) 5-6, 126 (Mawrth 1997) 5-6, 127 (Ebrill/Mai 1997) 5-6, 128 (Mehef./Gorff. 1997) 5-6, 129 (Medi 1997) 5-6, 130 (Hyd. 1997) 5-6, 131 (Tach. 1997) 5-6.

-Davis, Mair. Dyddiadur Patagonia. Y llien gwyn 187 (Chwef. 1997) t.[9], 188 (Mawrth 1997) t.[12], 189 (Ebrill 1997) t.[10], 190 (Mai 1997) t.[8], 191 (Meh. 1997) t.[11], 192 (Gorff./Awst 1997) t.[8].

-Evans, Glyn & Smith, Anna. Patagonia 2003 Y Wladfa. Llandovery College School Journal 2004, p.58-63.

-Hughes, Mary. Yr awyr lasa 'rioed. Y Wawr 127 (Haf 2000), 20-23, 128 (Hyd. 2000), 22-25.

-Jac. Taith i Batagonia. Papur y Cwm 179 Hydref 1999, t.3.

-Jones, Nesta. O Gymru i'r Gaiman. Y Cylchgrawn Efengylaidd 41 (1) (Gwanwyn 2004), t.8-9.

-Miles, Gareth. Tro i'r Ariannin. Barn 488 (Medi 2003) t.20-24

-Morgan, Nia. Yr Ariannin. Y blewyn glas 227 (Ebrill 1998) 4, 228 (Mai 1998), 15.

-Rhagor o'r hanes o Batagonia. Y Llien gwyn 201 (Mai 1998) t.[10].

-Williams, Cathrin L. Cywiriad - Papur Menai 219 (Gorff. 1998), 2.

-Williams, Cathrin L. Patagonia - eto fyth. Papur Menai 218 (Meh. 1998), 12.