Dirgelwch i rai iw ddeall ac i eraill iw watwar, sef tri aderyn yn ymddiddan yr eryr, a'r golomen, a'r gigfran. Neu arwydd i annerch y Cymru. Yn y flwyddyn mil a chwechant a thair ar ddêc a deugain, cyn dyfod, 666


Morgan Llwyd published 'Llyfr y Tri Aderyn' in order to prepare his fellow countrymen for Christ's reappearance and reign on earth.