Skip to main content

Sut i Archebu Copïau

Os nad ydych yn medru ymweld â'r Llyfrgell i archebu copïau, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Ymholiadau gyda'r:

  • manylion llawn o'r hyn sydd angen arnoch
  • y cyfeirnod(au) catalog
  • eich manylion cyswllt

Byddwn ni'n cwblhau ffurflen archeb ar eich rhan, a'i hanfon atoch i'w llofnodi, ei dyddio, a'i dychwelyd at y Gwasanaeth Ymholiadau gyda'r tâl. Gellir ei hanfon atoch yn electronig, drwy ffacs neu drwy'r post. Os am dalu drwy gerdyn credyd, argraffwch y ffurflen talu â cherdyn credyd' o'r wefan, ei chwblhau, gan nodi rhif eich archeb, a'i dychwelyd gyda'r ffurflen 'cais am gopïau'. Anelwn at anfon y copïau atoch o fewn pythefnos o dderbyn y ffurflen archeb a'r tâl. Gwelwch y rhan 'archebu copïau o bell' ar y dudalen 'Gwasanaeth Ymholiadau' os am fwy o fanylion.

Prisiau

Mae prisiau yn amrywio yn ôl eich gofynion a chodir TAW ar y raddfa berthnasol ar bob archeb. Am fanylion llawn gweler ein rhestr brisiau atgynhyrchu deunydd.

Gwarchod Data

I weld sut yr ydym yn delio â'ch data personol gweler y Datganiad Preifatrwydd.

Item loan

The National Library of Wales lends items from its collections to temporary exhibitions in the UK and overseas, but mostly to galleries and museums within Wales.

Applications for loans must normally be made at least 6 months before the opening date of the exhibition. All loan requests are considered providing that the borrowing venue can meet the conditions outlined in the Conditions of Loan Agreement. The Library makes every effort to lend, apart from where the availability, condition or security of the object, prevent us from doing so.

We will not charge an administration fee for loans within the UK, but borrowers are expected to pay for any preparatory costs (including conservation & packing) and transport costs.

If you would like further information on our loans procedure, please contact:

 

Exhibition Officer

The National Library of Wales

Aberystwyth

SY23 3BU

Tel: 01970 632 800

Email: exhibitions@llgc.org.uk

Related links